Голосник

Апостол – 14. Неділя по Сошестві Святого Духа – неділя 09.17 год.

Чітаня з Другого письма святого апостола Павла Корінтянам

(Братя), тот, котрый нас вєдно з вами зміцнює в Хрістови і помазав нас, є Бог. Він в собі нас і запечатив а до нашых сердць дав задаток Духа. А за свідка своїй душі кличу Бога, же зато я дотеперь не пришов до Корінта, бо я вас сановав. Не зато, жебы мы хотіли пановати над вашов віров, но хочеме быти помічниками вашой радости, бо у вірі вы тверды. А так я собі повів, же не прийду ку вам знова в жалю. Бо кідь вас засмучу, хто потішыть мене, як не тот, кого я засмутив? Так само я написав і вам, штобы, коли прийду, я не плакав над тыма, з котрых ся мам тішыти; бо вірю вам вшыткым, же моя радость є (радость) вас вшыткых. Писав єм вам у великій болести і жалю сердця, з многыма слызами, не зато, жебы єм вас засмутив, но жебы сьте спознали мою велику любов ку вам.


Апостол на неділі і свята в русиньскым языку выдало Общество св. Йоана Крестителя. Коректы до тлумачыня вводил екзарх пражского екзархату для грекокатоликів в Чешскій Республиці преосвященый владыка Іван Лавинець.
Апостол на неділі і свята мат імпріматур грекокатолицкого пряшівского єпархы, преосвященого владыкы Йоана Гіркы.

Апостол в русиньскым языку высыламе в неділю о 09.17 год., повторіня в неділю о 12.17 год. і в понедільок о 02.17 год.

Шеруй.

О авторі

Avatar

Коментарі