Голосник

Апостол – 17. неділя по Сошестві Святого Духа – неділя 09.30 год.

Чітаня з Другого письма святого апостола Павла Корінтянам – зачало 182. (6., 16.-18.; 7, 1)

(Братя), вы — храм жывого Бога, як повів Бог: “Меджі нима буду бывати і ходити; буду їм Богом, а они будут моїм народом. Прото выйдьте спомеджі них і оддільте ся” – повідать Господь. “Нечістого не дотуляйте ся, а я вас прийму. Буду вам Отцьом, а вы будете моїма сынами і дівками” – повідать всемогучій Господь. Мої любы. Коли тоды маме таку обіцянку, очістьме ся од каждой скверны тіла і духа, а в побожности добудуйме своє посвячіня.

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - редактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментарі