Голосник

Апостол – 24. Неділя по Сошестві Святого Духа – неділя 09.16 год.

Чітаня з Письма святого апостола Павла Ефезанам.

(Братя), Хрістос є наш покій. Він дві (часткы) зьєднав в єдну, а (жертвов) свого тіла розваляв меджі нима мур, котрый розділює і приношать неприятельство. А знищів і закон із його наказанями, жебы приніс покій, а з двох сотворив собі єдного, нового чоловіка. Обидвох в єднім тілі помірив із Богом через крест, на котрім убив їх неприятельство. Пришов і звістовав покій вам, котры далеко, і котры близко. Бо через нього єдны і другы можеме прийти к Отцьови, в єднім Духу. А так вы уж не чуджі, ани пришелці, но мате право святых, належыте ку Божій родині. Вы выбудованы на фундаменті, котрым суть апостолы і пророкы, а каміньом угла є сам Ісус Хрістос. На нім і ціле будоване діло росте в Господі в святу Церьков. А на нім і вы будованы в духовне Боже обыстя.


Апостол на неділі і свята в русиньскым языку выдало Общество св. Йоана Крестителя. Коректы до тлумачыня вводил екзарх пражского екзархату для грекокатоликів в Чешскій Республиці преосвященый владыка Іван Лавинець. Апостол на неділі і свята мат імпріматур грекокатолицкого пряшівского єпархы, преосвященого владыкы Йоана Гіркы.

Апостол в русиньскым языку высыламе в неділю о 09.16 год., повторіня в неділю о 12.16 год. і в понедільок о 02.16 год.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі