Голосник

Апостол – 24. неділя по Сошестві Святого Духа – неділя 09.30 год.

Чітаня з Письма святого апостола Павла Ефезанам – зачало 221. (2.; 14-22)

(Братя), Хрістос є наш покій. Він дві (часткы) зьєднав в єдну, а (жертвов) свого тіла розваляв меджі нима мур, котрый розділює і приношать неприятельство. А знищів і закон із його наказанями, жебы приніс покій, а з двох сотворив собі єдного, нового чоловіка. Обидвох в єднім тілі помірив із Богом через крест, на котрім убив їх неприятельство. Пришов і звістовав покій вам, котры далеко, і котры близко. Бо через нього єдны і другы можеме прийти к Отцьови, в єднім Духу. А так вы уж не чуджі, ани пришелці, но мате право святых, належыте ку Божій родині. Вы выбудованы на фундаменті, котрым суть апостолы і пророкы, а каміньом угла є сам Ісус Хрістос. На нім і ціле будоване діло росте в Господі в святу Церьков. А на нім і вы будованы в духовне Боже обыстя.

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - редактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментарі