Голосник

Апостол – 4. Неділя по Сошестві Святого Духа – неділя 11.00 год.

Чітаня з Письма святого апосотола Павла Рімлянам

(Братя), ослободжены од гріха стали сьме ся слугами справедливости. Повідам як чоловік про слабость вашого тіла: Бо так як вы свої уды оддали до службы нечістоты і на діла протів закона, жебы вы робили діла протів закона, так тепер оддайте свої уды до службы справедливости, жебы вы были посвячены. Бо коли вы были рабами гріха, вы были ослободжены од справедливости. А якый хосен сьте мали з того? Теперь ся за то ганьбите. Бо конец того — є смерть. Но теперь, кідь сьте ся ослободили од гріха і стали ся Божыма слугами, мате хосен із того — посвячіня, а конець — вічный жывот. Одміна за гріх є смерть, но подарунком Божой благодати є вічный жывот в Ісусови Хрістови, нашім Господі.


Апостол на неділі і свята в русиньскым языку выдало Общество св. Йоана Крестителя. Коректы до тлумачыня вводил екзарх пражского екзархату для грекокатоликів в Чешскій Республиці преосвященый владыка Іван Лавинець.
Апостол на неділі і свята мат імпріматур грекокатолицкого пряшівского єпархы, преосвященого владыкы Йоана Гіркы.

 

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі