Голосник

Апостол – 8. неділя по Сошестві Святого Духа – неділя 9.30 год.

Чітаня з Першого письма святого апостола Павла Корінтянам – зачало 124. (глава 1.; 10-18)

(Братя), прошу вас в імені Господа нашого Ісуса Хріста, жебы сьте вшыткы бісідовали єднак і не были меджі вами звады. Будьте єднакого нагляду і єднакой думкы. Бо я ся о вас дізнав, братя мої, од домашніх Хлоіса, же меджі вами є незлагода. Хочу тым повісти тото, же каждый із вас говорить: “Я — Павлів!” – “Я — Аполлосів!” – “Я — Кіфів.” А я — Хрістів! Ці Хрістос є розділеный? Ці Павел быв за вас роспятый? Або ці в імя Павла вы были покрещены? Дякую Богу, же я никого з вас не крестив, окрім Кріспа і Ґаія а так нихто не може повісти, же вы были покрещены в моє імя. Крестив я тыж і Стефанів дім; а ці іщі і дакого другого я крестив, не знам. Бо Хрістос мене не послав крестити, но проповідати Євангеліє, правда, не в мудрых бісідах, жебы Хрістів крест не зістав порожній. Бослово о кресті є глупота про тых, што пропадають, но про нас, котры чекаме спасіня, є Божа сила.

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - редактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментарі