Голосник

Апостол – Чытаня з Писма святого апостола Павла Євреям – неділя 10.00 год.

Чітаня з Письма святого апостола Павла Євреям

Братя, Хрістос архієрей обіцяного добра пришов і через векшый і ліпшый ківот незбудованый руками, то значіть не з того світа, вошов раз навсе до святыні, де пожертвовав не козячу і телячу кров, но свою. Так набыв людьом вічне одкупліня. Бо кідь уж козяча і быча кров і попіль із ялівкы через покропліня посвячує оскверненых і очіщує тіло, о што веце Хрістова кров очістить наше сумліня од мертвых діл, штобы мы служыли жывому Богу. Бо Хрістос силов вічного Духа самого себе приніс Богу як чісту жертву.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі