Голосник

Апостол – Неділя самарянкы – неділя, 9.16 год.

Чітаня з Діл святых апостолів – зачало 28. (глава 11., 19-30).

По смерти Стефана зачало в Єрусалимі пронаслідованя. А тоты, котры ся порозутікали, пришли аж до Фінікії, Кіпра і Антіохії. А никому не проповідали слово (Боже), лем Жыдам. Но дакотры із них были з Кіпра і Кірінеї, а кідь пришли до Антіохії, бісідовали з Ґреками і звістовали їм Господа Ісуса. Рука Господа была з нима, а дуже много (народа) увірило і обернуло ся ку Господу. Гудку о них зачула і Єрусалимска Церьков і зато послала Варнаву аж до Антіохії. Коли там пришов і увидів благодать Божу, потішыв ся і напоминав вшыткых, штобы щірым сердцьом ся тримали Господа. Бо він быв муж добрый, повный Святого Духа і віры. А много народа увірило в Господа. Потім одышов Варнава до Тарса глядати Савла. Нашов го і привів до Антіохії. Цілый рік ся сходили в церькви і учіли много народа. В Антіохії были ученикы першый раз названы хрістіяне. В тоты дні пришли з Єрусалима до Антіохії пророкы. А єден із них, званый Аґав, встав і ведженый Духом пророковав, же на цілім світі буде великый голод. А і быв, за цісаря Клавдія. Тогды ученикы установили, же каждый хто як годен, поможе братам жыючім в Юдеї. Так і зробили, а (жертву) послали старшым через Варнаву і Савла.

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - редактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментарі