Автор Наталія Малецка-Новак

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Сумар дня

Приносиме  вам  сумар  медияльной  ґрупы  ЛЕМ.фм+  на ден 5. червця/юнія 2020 р. Одсвяткуют Ден Русинів Словациі Містна Орґанізация Русиньской Оброды на Словациі буде орґанізувала в Меджелабірцях празднуваня Дня Русинів Словациі.…

Сумар дня

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 3. червця/юнія 2020 р. Необычні на засіданю Рады Ґорлицкого Повіту Посліднє засіданя Рады Ґорлицкого Повіту проходило в необычный і раптовный спосіб. Уж…

Культура

Знимка авторства Яцка Полякєвича з капличком на Лабівскій Поляні нашла ся серед пятьох, котрым признали головну нагороду в конкурсі «Капличка за меджом», орґанізуваным Малопольскым Центром Культуры Сокіл в Новым Санчы.…

Заповіди проґрамів

Ґустав Малер был єдным з найзнаменитшых дириґентів свого часу, вюл передовы оркєстры в Европі і Зъєднаных Штатах Америкы. Як композитора ставляют го серед тых найвыдатнійшых періоду пізного романтизму. Занимал ся…

Сумар дня

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 29. мая 2020 р. Не руками а силом ніг мож вправити в рух боденку в Скансені в Шымбарку В Скансені Погіряньского Села…

Заповіди проґрамів

Од якісого часу по лісі гулят єден Лісовый Запаленец… жебы притягнути до себе, хоц може єднак до ліса, інчых лісовых запаленців. Просиме на бесіду з Романом Цюриком з Вірхні, автором…

Вісти

В Лупкові в ґміні Команча закінчыли археолоґічны роботы на обшыри будовы ґазовой леніі зо Страхоціны коло Санока на Словацию. Баданя потвердили істнуваня великой плебаніі при бывшій грекокатолицкій церкви св. Михала…

Сумар дня

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 27. мая 2020 р. Зрегабілітували Грекокатолицку Церков на Словациі Ведучый Нацийональной Рады Словацкой Республикы Борис Коллар офіцийні перепросил Грекокатолицку Церков на Словациі…

Культура

Коли Варголь мал 39 років, оциґанил смерт, зато што высокой клясы італияньско-американьскій хірурґ успішні го оперувал. Од того моменту жытя найславнійшого Русина зачынат ся найновша біоґрафія Енді Варголя авторства Блейка…