Автор Моніка Тылявска

Моніка Тылявска

Абсольвентка росийской філолоґіі з русиньско-лемківскым языком Педаґоґічного Університету в Кракові. Член Стоваришыня Руска Бурса в Ґорлицях. В лемківскым середовиску барже знана як Настка. Любителька Лемків і іх культуры. Єдина Полька в редакцийным ансамбли.

Заповіди проґрамів

На вечер запрашаме на другу част бесіды в проф. Оленом Дуць-Файфер. В інтервю стараме ся ближе познати Професорку. Побесідуєме о іх родинній хыжы, о вартостях передаваных родичами. Дознате ся, в якій…

Заповіди проґрамів

На вечер запрашаме на бесіду в проф. Оленом Дуць-Файфер. В інтервю будеме старати ся ближе познати Професорку. Побесідуєме о іх родинній хыжы, о вартостях передаваных родичами. Дознате ся, в якій…

Вісти

Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях сердечні просит на шторічний Перегляд колядничых ґруп, котрий буде проходил 28. січня/януара 2018 рока в Ґорлицкым Центрі Культуры о 14.00 год. В проґрамі выступы діти…

Заповіди проґрамів

Найважнійша є рідна бесіда. Так гварит каждий Лемко. Але жебы наша бесіда перетырвала, треба нам наукы. В днешнім проґрамi інтервю з особом, котра завдякы своій роботі дбат про язык молодого…

Вісти

6. жолтня/октобра т.р. в Рускій Бурсі школяре ґорлицкого повіту витали новий шкільний рік. В подіі, як все, участ взяли діти і молодіж, котры в своіх школах вчат ся лемківского языка.…

Заповіди проґрамів

Запрашаме на інтервю з Ярком Мазуром – учытельом музыкы і музыком, котрий є членом вельох ансамблів, в тым і русиньско-лемківскых. В проґрамі буде про ріжниці медже фольклором а фольком, приділиме тіж даты, коли фунґувал жывий…

Вісти

Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях традицийні уж орґанізувало офіцийне закінчыня шкільного рока для діти і молодежы, якы в ґорлицкым повіті вчат ся лемківского языка. Того рока, в 70. річницю акциі «Вісла», заміряно поіхати до…

Aktualności

Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach tradycyjnie już zorganizowało oficjalne zakończenie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży, uczących się języka łemkowskiego w powiecie gorlickim. Tego roku, w 70-tą rocznicę akcji „Wisła”…

Заповіди проґрамів

В днешнім проґрамі «На добраніч» – перший одтинок байкы під наголовком «О бідным чловеку, котрий хтіл зазнати неблагодарности». Байка походит з книжкы «Подкарпатскы народны казкы ІІ», котры были выданы Підкарпатскым…

Знимкы

10. червця 2017 рока в Рускій Бурсі в Ґорлицях прошли музычны варшаты. Были они ведены Андрийом Трохановскым – кєрівником молодіжного ансамблю Терочка. Стріча принесла великій хосен особливо тым наймолодшым варштатовичам, котры рыхтуют…

Fotogalerie

10 czerwca 2017 roku w Ruskiej Bursie w Gorlicach odbyły się warsztaty muzyczne. Były one prowadzone przez Andrzeja Trochanowskiego – kierownika zespołu młodzieżowego Teroczka. Spotkanie przyniosło wiele radości szczególnie tym…