Голосник

«Автостереотип» – коментар з сериі «Раз, два, три» – понедільок, 21.00 год.

Недавно Украінці зобрали підписы під петицийом о забераня украіньскых пашпортів за сепаратизм.

Од віків ліпше было вытратити, вбити або прогнати з краю люди чужой віры, як рацийональныма методами не допустити до шыріня ся заразы. Історикы можут сыпати доказами, коли загорожыня выкликане епідеміями, войном, голодом, вело до гляданя – oфірнoго цапа, котрым ставали ся етнічні, або реліґійні одмінникы, уважаны за джерело вшыткого нещестя. Лем така постава бере ся з темноты, іґноранциі і потребы зрозумліня непонятого, горозного і незнаного.

Kоментар з сериі «Раз, два, три» – понедільок, 21.00 год.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі