Голосник

Берестейска Унія і єй наслідства

В днях 8.-10. червця/юлия 2016 р. в Перемышли і во Львові проходит наукова конференция п.н. «Берестейска Унія і єй консеквенциі в світлі польскых і украіньскых архівальных джерел». Подію орґанізує Державний Архів в Перемышли, а гоноровий патронат над ньом приняли грекокатолицкій перемышльско-варшавскій митрополита кыр Євген Попович і ведучий соймику підкарпатского воєвідства Єжы Ципрись. Серед зголошеных буде мож почути реферат др Софіі Шантер п.н. «Бічскій і мушыньскій деканат перемышльской єпархіі – розквитаня церковного мастерства в передподіловий епосі». Точний порядок конференциі на сайті архіву за мотузком.

Приведеній конференциі товаришыт і експозиция церковных документів і памяток, серед котрых выставелний буде антимінс з 1666 р. першышльского православного владыкы Антония Винницкого (фото горі).

На жаль, конференция буде заперта. Вступ буде лем для реґіструваных предше прелеґентів і участників.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі