Голосник

«Бесіда» – остатній номер 2019 рока з календарьом на 2020 рік

Кінцьом 2019 р. был печатаный остатній того рока, зимовый номер часопису Стоваришыня Лемків, «Бесіда» но. 6 (171), листопад-груден 2019.

Традицийно в остатнім номері даного рока редакция часопису долучат календар на будучый рік, в котрым найти мож інформациі про церковны праздникы і імянины на каждый ден. В ґазеті мож чытати м.ін. про:

  • Ольга Пелехач, Лемковина Ультра-Трейль 2019;
  • Наталія Малецка-Новак, Лемківскій язык в році 2019/2020;
  • Петро Трохановскій, Достойный Ювілей Учытеля;
  • Богдан Ґамбаль, Засіданя Світовой Рады Русинів; 
  • Севериян Косовскій, В Ліґници споминано 30. річницю основаня Стоваришыня Лемків;
  • Петро Трохановскій, Лемківска Творча Осін – Павловичови;
  • Андрий Копча, Ластівочка на Vratislavia Cantans;
  • Петро Трохановскій, Улюбленец простого народа.

Окрем выже спомянутых текстів, в найновшым номері часопису чытати мож традицийный спис найважнійшых подій з лемківского світа за остатні два місцяці. На шпальтах ґазеты находит ся заклик про підписаня одкрытого листу – петициі до Інституту Нацийональной Памяти, в ціли выданя згоды на одкрытя пропамятной таблиці во Фльоринці, котра мала бы упамятняти 100. річницю фльориньского віче. Окрем річницьового тексту П. Трохановского про Александра Павловича, публикваны сут і фраґменты «Гласу Русинів» Будителя.

В части «Одышли од нас, попращали мы» єст споминове слово на Михала Ясноша, маітеля печатні, де од років друкує ся «Бесіда», «Лемківскій Річник» і інчы выданя Стоваришыня Лемків.


Двомісячник «Бесіда» то часопис Головного Заряду Стоваришыня Лемків, выходит од 1989 рока, присвяченый єст збережыню істориі, культуры і языка Лемків, інформуючый о жытю нашой і братніх нам соспільности, плекаючый вірні надіі прадідів і вітців.

«Бесіду» мож почытати в бібліотеці Руской Бурсы в Ґорлицях, котра отворена єст од понеділька до пятниці в год. 08.00-16.00, або по індивідуальным догваріню в інчым терміні. Ґазета є тіж доступна в локальных Кружках Стоваришыня Лемків в Польщы і в декотрых церках, де є дяка єй продавати.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Матуриста з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Головный редактор Лемківского Річника. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі