Голосник

Бесіды над проєктом Стратеґія Малопольща 2030

В четвер, 5. марця 2020 р., бургомайстры і війтове ґмін ґорлицкого повіту вели бесіды вєдно зо старостком ґорлицкого повіту Марийом Ґубалом о проєкті Стратеґія Малопольща 2030.

Основны проблемы повіту

На сайті Ґорлицкого Повіту поміщено головны темы, о котрых розправляно. Зосереджено ся на трьох основных проблемах. Першым є брак воды на обшыри цілого повіту, але особливо в пілнічній його части.

Дальшым была квестия комасациі ґрунтів і упорядкуваня ґеодезийно-картоґрафічных засобів. Проблем тот, з малыма вынятками, тыкат цілого повіту. Брак правильной евіденциі ґрунтів і будинків неґативні влият на інвестициі реалізуваны так само єдиницями самоурядів, як і предприємцями. Такій стан не дає можливости, жебы возникнули великы і сильны стрефы економічной активности.

Третім проблемом дискутуваным на засіданю было комунікацийне выключыня, што є болячком більшости ґмін ґорлицкого повіту. З той тіж причыны ґорлицка старостка зарядила провести серед жытелів повіту анкєту. Хоче ся з ней дознати опініі жытелів про потребы з обшыри автобусовых получынь, аналізы того, што є тепер, а чого бракує. Дальшым кроком буде зрыхтувати стратеґію комплексового розвязаня проблему, в тым зреалізувати реґулярны перевозы в рамках колективного транспорту орґанізуваного повітовым самоурядом при підпорі поєдных ґмін.

Важным є, жебы як найвеце жытелів повіту ся выповіло. Анкєта до выполніня в інтерактивній формі доступна є за тым мотузком.

Плян направы

Закінчыньом засіданя было выпрацуваня пропозиций змін выміненых проблемів. В комунікацийній квестиі запропонувано встановліня порозумліня медже малопольскым і підкарпатскым воєвідствами. Договор мал бы злегшыти аплікуваня о европейскы середкы і реалізацию спільных задач в обшыри транспорту та дороговой і желізницьовой комунікациі. Спільна могла бы быти і політика взглядом нафтовой індустриі, Маґурского Нацийонального Парку ци Пути Деревяной Архітектуры.

В дальшых пропозициях вымінено получыня ґорлицкого повіту з Містецком Функцийональном Обшырю Нового Санча, утворіня Ґорлицкой Специйяльной Обшыри та опрацуваня систему преференций тыкаючых ґорлицкого повіту в новій перспективі фінансуваня.

Фот. Ґорлицкій Повіт

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі