Голосник

Бескідник #39 – пятниця, 11.00 год.

Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичный радийовый проґрам, котрый веденый єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год.

В найблизшым «Бескіднику», 4. січня/януара 2019 р., підеме в словацкы горы. Будеме експлорувати словацку част Пєнін – гір, якы знаны сут медже інчыма з Трьох Корон, реліктовой сосны на верху Соколиці ци з перелому Дунайця. Але в проґрамі буде не о тым, а о найменше знаных місцях, шляках і селах. Дознаме ся чом треба ту приіхати, як і познаме село, якє ся находит в самій середині Пєнін і якє было причыном конфлікту медже Польщом і Чехословацийом в 30. роках ХХ столітя.

Чуєме ся, як все, о єденадцетій!

В Бескіднику іздиме в далекы і близшы подорожы глядати природничо інтересуючых місц на світі і в Карпатах. А вшытко тото буде перемішане, як все, музыком зо світа.

Шеруй.

О авторі

Jakub Zygmunt

Лях зо Санча. Ґеолоґ, але на штоден робит в інчых професиях. Знат 5 языків, але на ЛЕМ.фм хоснує лем два з них. Любит вандрувати, неконечні там, де вшыткы люблят.

Коментарі