Голосник

Бескідник #58 – пятниця, 11.00 год.

Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичный радийовый проґрам, котрый веденый єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год.

Мякіш Старый. Мале село на граници Польщы і Украіны, де находит ся маґічна церков, котру вартат одкрыти. Там підеме як раз в наступным одтинку «Бескідника», 7. червця/юнія 2019 р. Чули сте даколи о церквах, котры были католицкыма костелами? Тота в Мякішу Старым таку історию в собі скрыват. Хоц днес є она порожня, то не перешкаджат то в тым, жебы обізрити фузию архітектуры, якой є приміром. Церков в Мякішу Старым то мішанина традицийной деревяной сакральной архітектуры з Украіны і католицкого бароку. Більше слухайте в проґрамі!

Чуєме ся, як все, о єденадцетій!

В Бескіднику іздиме в далекы і близшы подорожы глядати природничо інтересуючых місц на світі і в Карпатах. А вшытко тото буде перемішане, як все, музыком зо світа.

Шеруй.

О авторі

Jakub Zygmunt

Лях зо Санча. Ґеолоґ, але на штоден робит в інчых професиях. Знат 5 языків, але на ЛЕМ.фм хоснує лем два з них. Любит вандрувати, неконечні там, де вшыткы люблят.

Коментарі