Голосник

Бескідник #59 – пятниця, 11.00 год.

Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичный радийовый проґрам, котрый веденый єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год.

Ци Середній Бескід звучыт середньо? В «Бескіднику» в пятницю, 14. червця/юнія 2019 р., вкажеме Вам, же не мусит так быти. Як прожывате деси недалеко Кракова, або не мате барз вельо часу, жебы експлорувати найвысшы Бескіды, то Середній Бескід, званый тіж Маковскым, є для Вас ідеальный! В проґрамі підеме на вандрівку на Коскову Гору, з котрой можеме позерати на красну панораму гір. Од лівой до правой будеме мати, як на долони, Татры, Бабю Гору ци островы Выспового Бескіду. Не забудте порядного взутя і можеме зачынати!

Чуєме ся, як все, о єденадцетій!

В Бескіднику іздиме в далекы і близшы подорожы глядати природничо інтересуючых місц на світі і в Карпатах. А вшытко тото буде перемішане, як все, музыком зо світа.

Шеруй.

О авторі

Jakub Zygmunt

Лях зо Санча. Ґеолоґ, але на штоден робит в інчых професиях. Знат 5 языків, але на ЛЕМ.фм хоснує лем два з них. Любит вандрувати, неконечні там, де вшыткы люблят.

Коментарі