Голосник

Бескідник – пятниця, 11.00 год.

Бескідник. Так ся называт новий ґеоґрафічно-туристичний проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год.

В Бескіднику выбереме ся в подорож до секретных і незнаных місц в Карпатах та поіхаме експлорувати і далекы закуткы світа. Што більше, дознаме ся, яка буде хвиля в вікенд, та выслухаме пропозициі на гірску екскурсию. А вшытко тото буде перемішане з музыком зо світа. Проґрам єст ведений в польскым языку.

В пятницю, 23. марця 2018 р., в Бескіднику поіхаме до Жеґєстова, жебы глядати Каменя Ванды, та дознаме ся, якы державы в Европі сут найліпшы для любителів лісів. А на гірску екскурсию підеме тым разом в Низкій Бескід. До стрічы о єденадцетій годині!

Шеруй.

О авторі

Jakub Zygmunt

Лях зо Санча. Ґеолоґ, але на штоден робит в інчых професиях. Знат 5 языків, але на ЛЕМ.фм хоснує лем два з них. Любит вандрувати, неконечні там, де вшыткы люблят.

Коментарі