Голосник

Буковскый навщівив Меджілабірці і Свідник. Половина меншыновых самосправ не інформує о языковых правах

Уповномоченый влады Словацькой републікы про народностны меншыны Ласло Буковскый в понедільок 14-го октобра 2019-го року навщівив Меджілабірці і Свідник.

„По южных окресах теперь пришов шор на русиньскы села, жебы єм їх інформовав о правах і обовязках. Перша заставка была в нашім найрусиньскішім місті,“ написав уповномоченый на свій офіціалный профіл на сіті Facebook о стрічі в Меджілабірцях. Як далше інформовав, по Меджілабірцях слідовала стріча зо старостами з реґіону Свідник.

У Свіднику положыв і вінець на гроб русиньского будителя Александра Павловіча. Вєдно з Буковскым были і його партайны колеґове Петро Крайняк і Михал Ґоріщак.

Аж половина самосправ не інформує

Аж половина такзваных меншыновых самосправ не інформує своїх жытелів о їх правах, што до хоснованя языка народностной меншыны. Про аґентуру TASR то в понедільок по стрічі зо старостами меншыновых самосправ з окресу Меджілабірці повів Буковскый.

„Обще можеме повісти, же села і орґаны верейной справы затля не зрозуміли, в позітівнім слова смыслі, же є ту даякый закон, котрый є платный і чінный 20 років, а при аплікації, жаль Богу, сьме десь в половині,“ коментовав уповномоченый резултаты тогорічной справы о аплікованю языкового закона до практікы. Єдночасно повів, же резултаты суть о штось ліпшы як два рокы тому.

За його словами, што до языків народностных меншын, вшыткы орґаны верейной справы суть повинны інформовати своїх гражданів, якы суть їх языковы права. Але і о тім, якы суть обовязкы орґанів односно членів народностных меншын.

„Тоты інформації они мусять публіковати на урядній таблі, або на добрі видительнім місці в уряді, або перед урядом, наприклад через урядну таблу або на вебсайті. Жаль Богу, можеме конштатовати, же майже 50 процент сел і міст без різніці окремых языків тот обовязок не решпектує,“ повів Буковскый.

Видить і далшы недостаткы

Далшы недостаткы нашов уповномоченый в рамках інформованости, котра дотулять ся областей огрожіня жывота, безпечности і маєтку гражданів. Іде наприклад о остеріганя, звернутя увагы різного характету, бо як повів про аґентуру, „в такзваных меншыновых селах вшыткы тоты інформації мусять быти зроблены і в меншыновім языку.“

В рамках недостатків Буковскый говорив і о абсенції двоязычных урядных формуларів. „В тій справі є найвекшый недостаток при ромскім, україньскім, а пак русиньскім языку. Мадярьскый язык є на тім ліпше,“ цітовала аґентура уповномоченого.

Штроф є посліднє рішіня

Цільом актуално реалізованых стріч з представителями меншыновых самосправ є подля Буковского слов нелем інформованя о недостатках при дотримованю языкового закона, але передовшыткым даваня методічной і фаховой помочі. В повязаню з тым припомянув, же в припаді абсенції двоязычных урядных формуларів суть самосправам напомічны наприклад термінолоґічны словникы, але так само языковы робочі ґрупы в рамках його уряду.

Далшым кроком, як повів, є, же вшыткых понад 600 меншыновых сел і міст на Словакії вызве ку направліню недостатків до встановленой даты. Самосправы будуть повинны оголосити, доколи то зроблять. Кедь ку тому не дійде, і кедь буде треба, уряд уповномоченого дістане ся ку даякым штрофам. Буковскый сам санкціонованя бере за посліднє рішіня як досягнути направліня недостатків.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі