Погляды

Вшытко добре в році…

Василь Біляк є єдным із найвызначнішых політіків комуністічного Ческословеньска і вєдно з тым і якбач найконтроверзнішым. Велезрадник, котрый як раз дякуючі своїй велезраді быв єдным із найміцьнішых політіків до ніжной револуції быв...

Лист од Заряду „Кычеры”

Інтернетовом дорогом пришол до нас лист од Заряду "Кычеры". Публикуєме долов в ориґінальній писовни. Витайте! Пышеме пару слів про дотациі Міністерства Адміністрациі і Цыфрызациі на діяльніст народныx і етнічныx меншын в 2015...

Людьска скверна

Філіп Рот, америцькый писатель, в 2000 році выдав роман під назвов Людьска скверна (The Human Stain). Головным геройом є універзітный професор Колеман Сілк, котрого цілый його жывот проводить єдна велика таємніця. Таємніцю...

Стовпчік: Двараз

Ближать ся свята, котры діти мають якбач найрадше. Рождество. Найменшы їх люблять головно зато, же чекають, што їм Ісуско принесе під стромик. Ці ся їм сповнять сны о дарунках. Вже і ґенерація...

Путь до загубы

Янко Липиньскый зо Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска мі перед даякым часом закликав. Повів мі, же продовжує третій рік проєкт Чемериця, котрый є заміряный на охорону люьскых прав, на охорону прав народностных меншын...

Нова історія

На фотоґрафії: Петро Мурянка під скулптуров русиньского князя Лаборця зо земльов з Флоринкы (©lem.fm).   Не даде мі не выхосновати то, же пишу днешній коментарь день перед тым, як собі припомянеме выникнутя...

Стовпчік: Школьскый орлой

Кідь єм роздумовав, што вшытко дати до нового чісла Інфо Русина, вырішыв єм, же зясь хочу присвятити єдну статю школству і нашым вечурнім языковым школам, і же дам знова простор їх основательці...

До передуманя – уж з першым коментарьом

12. листопада в статі До передуманя - без коментаря (він зродит ся неодолга) на нашым портали інформували сме о міцно контроверсийній творчости Олександра Маслея і двох ріжных версиях його верша заміщеных в украіньскых...

До передуманя – уж з першым коментарьом

12. листопада в статі До передуманя - без коментаря (він зродит ся неодолга) на нашым портали інформували сме о міцно контроверсийній творчости Олександра Маслея і двох ріжных версиях його верша заміщеных в украіньскых...

Добра робота…

Представте собі таку сітуацію. Выступите з автобусу наприклад в Кошыцях, котры суть мултінародностны і опросите ся на уліці дакілько людей: Прошу вас, маєте телефонне чісло на даякого Мадяря? По пару секундах роздумованя...

Іншый образ

Перед роком зачали великы протесты на Київскім Майдані. Протесты, котры передзначіли вельо важных змін нелем на Україні, але цілково в ґеополітічній сітуації світа. Памятам собі, же єм в тоты першы дні писав...

Стовпчік: Новембер

Каждый рік собі 17. новембра припоминаме зачаток зміны політічной сістемы в бывшім Чеськословеньску. Припоминаме собі тоту демонштрацію штудентів в Празі, котра наштартовала конець влады єдной політічной партії, конець несвободы, а і зміну...

Page 58 of 66 1 57 58 59 66