Чубирко в Києві: Треба вызнати Русинів

30-го януара 2019-го року у Києві проходив зъїзд політічной партії Опозічна платформа – За жывот (укр. Опозиційна платформа – За життя).

Платформа, котров рядять Юрій Бойко і Вадим Рабіновіч, на зъїзді номіновала Бойка за свого кандідата до презідентьскых выборів. Меджі выступаючіма быв і Іван Чубирко, депутат Закарпатькой областной рады, котрый перед делеґатами повів, же є потрібне вызнати Русинів. Сам означів ся за Русина.

Мадярьске гражданство ани округ не є проблем

Youtube канал Перший Кабельний публіковав майже 5-минутовый відеозапис, в котрім мож видіти часть выступу Чубирка.

Закарпатьскый депутат звертать увагу на катастрофічный стан еколоґії в Карпатах. Припоминать, кілько ліса ся нелеґално вырубать і кілько є із того фінанчного профіту. Бісідує о майже пів міліарді доларів, котры ся зароблять на выробі лісів. Чубирко обвинює владу, же ся обогачує на природных жрідлах, котры мають належати народу. Покля так буде продовжовати ся в далшых роках, зелены Карпаты за думками депутата вже не будуть.

Омного веце простору в майже 5-минутовім відеозаписі потім Чубирко присвячать меншынам, з акцентом на то, же Закарпатьска область є столітями многонародностный край.

Чубирко наперед говорить о закарпатьскых Мадярях, котры, і кедь є їх офіцілано в области коло 150 тісяч, не мають доднесь у Верьховній раді ани єдного представителя. Так само споминать пожадавкы Будапешту на вытовріня окремого мадярьского округу в Закарпатьскій области і звідать ся, чом бы тоту пожадавку Україна не могла сповнити. Подля Чубирка не є проблем ани то, же існує двоїте гражданство. Думать, же і кебы мали люди по три гражданства, не буде то мати про державу жадны дослідкы. Навспак, пояснює, же мадярьске гражданство давать жытелям Україны можливость робити будьте у світі і діставати за то достойный плат, за котрый можуть годовати свої родины на Україні.

Треба вызнати Русинів

На кінцю свого прояву Чубирко одкрывать тему Русинів. Закарпатискый депутат апелує, жебы Україна наповньовала Рамковый договор Рады Европы о охороні народностных меншын.

„Треба пропоновати… внести народность Русин, за котрого поважам ся і я,“ повів Чубирко, за што дістав од делеґів київского зъїзду аплавз. Далше продовжовав, же тото Русины жадають вже десятьлітя, і же в Закарпатьскій области є народность Русин вызнана од 2007-го року. Так само припомянув, же в іншых державах як Словакія, Польща, США і Канада, вызнавають Русинів, лем не Україна. Чубирко говорив у прояві нелем о народсности Русин, але і о русиньскім языку, котрый за його словами має Україна вызнавати  на основі Европской харты о охороні реґіоналных або меншыновых языків.

Припоминаме, же Україна є сіґнатарьом обидвох спомянутых документів – Рамкового договору Рады Европы о охороні народностных меншын і Европской харты о охороні реґіоналных або меншыновых языків.

Хто є Іван Чубирко?

Іван Чубирко (1973 р.) є родаком із села Завидово в Мукачівскім районі. Од 2017-го року шефує Закарпатьскій реґіоналній орґанізації політічной партії  За жывот (перед тым Всеукраїнське об’єнання „Центр“), котра меджічасом зъєдинила ся із партійов Віктора Медведчука Український вибір і прияла сучасну назву Опозічна платформа – За жывот. За професійов є выштудованый економ. Быв депутатом Мукачівской містьской рады, того часу є депутатом Закарпатьской областной рады. У 2004-ім році быв нагородженый державнов нагородов За розвиток реґіону.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА


Повязаны дописы

Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz