Голосник

«Чым єст радийо для села»

Лемко – орґан Лемківского Союза (выходит в каждый четвер) уж в 1937 р. робит рекляму радия ЛЕМ.фм, ч. 32 (166).
Радийофонія має величезне значыня для просвіты і выхованя і то не лем втотчас, коли надає одчыты, але і втотчас, коли бавит она свойом музиком а розрывковыма авдициями.

До цілого ряду культуральных, спортовых і економічных товариств доходит тепер радийо, як єден з найкорыстнійшых і найдоступнійшых інструментів.

Возме під увагу хоц бы нашы кооперативы. Преця мают они в радию сталого інформатора о конюнктурах рынковых, фахового і безплатного інформатора, котрый подає все ціны товарів і джерела купна і продажы.

Также орґанізациі спортовы достают двараз денно всякы інформациі о спортовых событях і радийо провадит спортовый порадник.

Радийо являт ся также важным чынником як поміч в научаню в школі і при науці позашкільній. Напевно тот, хто слухат радия, не забуде чытати і писати і не стане ся наново неграмотный. Также для чытален єст радийо незаступленым средством до пошыряня знаня і просвіты.

А для ґазды на селі стає ся оно його правдивым приятельом, котрый в смутку розвеселит красном музиком, а в потребі порадит, як треба господарити, якых навозів ужывати, де купити всьо потрібне для села, штобы не дати ся выкорыстати.

Прото тіж радийо повинно находити ся, єсли уж не в каждій хаті, то по крайній мірі в каждій чытальни і в каждым кооперативным склепі. Там можут ся сходити всі жытелі села і корыстати з тых добродійств, якы дає нам радийо.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі