Голосник

Дальшы видоковы вежы хотят вознести в Маґурскым Нацийональным Парку

В Маґурскым Нацийональным Парку мают выбудувати дві новы видоковы вежы. Будут они злокалізуваны в ґмінах Дукля і Крампна. В жолтни/октобрі минулого рока на обшыри парку вознесено уж подібну, на верху Фердель в ґміні Санкова.

Дальшы конструкциі, з котрых буде мож смотрити на краєвиды Низкого Бескіду, плянуют вознести на верхах Бараняче (759 м н.р.м.) та Камін над Крамоном (714 м н.р.м.). Бараняче то верх, якій є частю Дукляньского Бескіду. Єст його найвысшом гором, хоц тяжко єй высмотрити в краєвиді, бо є то долгє пасмо, якє тягне ся од Полян до границі державы.

Видок на Татры, Бєщады аж і закарпатскы полонины

До 2000 р. на Баранячым стояла метальова вежа, яку поставили іщы в часі ІІ світовой войны Німці, але же не была ремонтувана, то завалила ся на зламі років 2000-2001. Свого часу стояли гын аж дві вежы, што видно на некотрых архівальных знимках. Попри метальовій столяла деревяна тріанґуляцийна. Такых веж было вельо по Лемковині. То м.ін. на них основаны были картоґрафічны досліджыня минулого столітя. Деревяну вежу на Баранячым вознесено в 60. роках ХХ ст., а перетырвала близко до половины 70. років.

Фот. Бараняче 1969 р., джерело: karpaccy.pl

Наступну деревяну видокову вежу вознесли завдякы громадянам Словациі з околиц Свидника, членам стоваришыня «Nizke Beskydy» в 2006 році. Вежа міряла 17 метрів і мож з ней было видіти Татры, Бєщады і Рівну Полонину уж на Закарпатю. З увагы на злый технічный стан вежу підтяли під конец квітня 2019 рока. Кєд іде о Лемковину, то з вежы видіти мож было вшыткы найважнійшы верхы західньой части Низкого Бескіду – Лацкову, Острый Верх, Яворину, по пасмо Вантківской Маґуры, а кінчучы на Камени над Крампном.

Найбарже вартістна част МНП

Коли поведе ся зреалізувати плян, то другу вежу вознесут як раз на Камени над Крампном, одкале буде мож видіти так само аж і Татры. Там тіж плянувана єст стежка в коронах дерев.

Верх находит ся на обшыри Маґурского Нацийонального Парку, додатково, з увагы на цінну лісову флору, вызначена єст гын Обшыр Стислой Охороны Камін. Хоронена є головні карпатска бучына ци карпатска яворина, котра выступує лем в тій части Маґурского Нацийонального Парку. Обшыр Стислой Охороны Камін то тіж притулиско для лісовой фауны. Мож гын стрітити борсука, волка, рыся, чорного боцана, крука, пущыка. Вшытко тото спричынят, што реґіон горы Камін є єдным з найбарже вартістных закутиків парку.

Вежы в Маґурскым Парку мают быти атракцийныма для туристів, понеже верхы Низкого Безкіду сут залісены і неє вельо місц, де мож смотрити на ландшафты. Обі інвестициі будут сфінансуваны з унійных середків.

Фот. Видок з Баранячого, джерело: mapio.net

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі