Голосник

Дальшы подіі Мурянкового дітиньства в “Слуховиску” – пятниця, 20.00 год.

Днес в “Слуовиску” дальшы фраґменты книжкы авторства знаменитого лемківского писменника Петра Мурянкы під наголовком A Wisła dalej płynie. Послухайте разом з нами Мурянкову автобіоґрафію, котра описує його  жытя до моменту поіханя в великій світ.


На слуховиско запрашат Моніка Тылявска – премєрове высыланя в пятницю 28. листопада 2014 р. о 20.00 год. Повторіня – 29. листопада о 2.00 і 8.00 год. за лемківскым часом.

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - редактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментарі