Деревяна церьков є новов домінантов Снины

„Нова православна церьков не є нашов выдумков, але потребов,“ повів про нашу редакцію отець Іґор Кереканіч, сниньскый православный архідекан. Хоць храм іщі лем чекать на свою посвячанку, вже теперь є новов домінантов Снины, котру ходять обзерати домашні і навщівници.

Парохія выселенців

Православну парохію в Снині мож бы было назвати як парохію выселнців. Выникла у 80-ых роках 20-го столітя, коли были окрім іншых місць і до Снины высельованы люди із русиньскых сел, котры ся стали жертвов водоєму Старина. Про потребы будованя водоєму примушено мусили выселити ся люди із сел Дара, Острожниця, Руське, Смолник, Старина, Велика Поляна і Звала.

„Православна Церьков Вознесенія Господне в Снині была збудована в роках 1984 аж 1985. Моментално ся в Снині голосить коло 2600 людей ку православному віроісповіданю і церьков має капаціту 150 аж 200 людей. Кідьже можеме служыти лем єдну літурґію денно на єднім престолі, нова православна церьков не была нашов выдумков, але потребов парохії,“ повів містный архідекан Іґор Кереканіч.

Процес од року 2006

В справі того, жебы православны в Снині могли збудовати другу церьков, зачала парохія діяти вже в році 2006. Як раз втогды за сімболічну ціну одкупила од міста стару нефунґуючу теплареньску станіцю із фундушом на Штудентьській уліці. Наперед ся роздумовало, же як раз стара будова буде перероблена на православный храм, но сітуація ся ровинула іншакым способом.

Перше, што мусив православный парох рішыти, то было одкупліня далшых приступовых фундушів, жебы ся мож было леґално дістати на фундуш парохії, на котрім мала выроснути церьков. В році 2013 ся подарило од міста купити першу часть фундушу, котрый мав служыти на звудованя приступовой драгы, і минулый рік другу часть.

Міджічачом вже але было вырішено, же як новый храм не буде служыти бывша теплареньска станіця, а збудує ся нова церьков. І жебы была близка людям, котры парохію творять, вырішыло ся збудовати деревяну церьков, таку, яку колись будовали і їх предкы.

Нова церьков іншпірована Донбассом

Влони на ярь зачали ся робити фундаменты. Точно 6-го октобра 2016-го току пришов до Снины матеріал на будованя – дерево із Україны, котре было позначене чіслами і так сниньскы православны будовали церьков як велику складачку.

Церьков, котра выросла в Снині, была іншпірована іншов, яка мала стояти на Донбассі. Но про непокій, котрый там в остатнім часі є, ся го там не подарило збудовати і ку проєкту ся дістав сниньскый архідекан.

„Кідь єм видів проєкт, здало мі ся, же тваром і просторово пасує до нашого оточіня. Но покля мы вырішовали в тій справі, храм фірма продала. Та сьме собі мусили дати зробити новый проєкт приспособленый нашым условіям і на нашу обїднавку.“

Цеьков часточно збудовали в селі Волосянка на Україні, дерева очістили, огобльовали, дали на них чісла, розобрали, дали до каміону і привезли до Снины. Вшытко ся зробило за помочі священиків із Україны, з котрыма має отець Кереканіч приятельскы односины. Як повів, подібна церьков соїть і в Ужгороді. Як раз майстры із Україны помагали пак і коло будованя церькви в Снині.

Втраты на матеріал были 14 тісяч евр, цілкову вартость храму одгадує сниньскый священик на 60 000 евр. Грошы мала парохія із збірок вірників, сімпатізантів, помогло і місто Снина сумов 5000 евр ці Пряшівскый самосправный край, котрый дав православным в Снині 1500 евр.

Церьков моментално не має іконостас, ани дзвоны. „Того часу суть в церькви дві великы іконы – Хріста і Богородіці, котры будуть служыти як ікононостас. Хоць без царьскых дверей, но вдяка тым двом іконам будеме одправляти богослужіня так, як кібы в церькви іконостас быв,“ повів Кереканіч.

Што дотулять ся дзвонів, і тоты суть в плані. „Маєме на церькви турні, дзвоны буде де дати. Но беручі до увагы конштруцію храму, скоріше роздумую о дачім на російскый штіл – зробити даякый кладкострой, де ся дзвонить лем на сердцях.“

Як сам отець Кереканіч повів, лем на іконостас буде треба далшых 15 аж 20 тісяч евр. Далшы тісячі буде треба позганяти, жебы в церькви могло ся і дзвонити.

Домінанта про домашніх і навщівників

Того часу іщі проходять роботы в інтерьєры церьви. Посвячанка храму была планована на 28-го октобра, на праздник святого Ростислава, князя великоморавского, котрому є новыхй храм присвяченый. Про робочі обоязкы Його Блажености Ростислава, архієпіскопа пряшівского, метрополіты Православной церькви в Чеськых країнах і на Словакії, котрый має церьков посвятити, ся дата посвячанкы перенесла на 26-го новембра.

Хоць нова Церьков св. Ростислава, котра буде з капацітов 110 аж 120 місць служыти вірникам паралелно із старшов Церьквов Вознесенія Господне, іщі не є одкрыта, вже теперь є новов домінантов міста, котру ходять обзерати домашні і навщівници і тішать ся з ньой.

Як повів отець Кереканіч, проблемы не чули ани коло будованя. „Мы ту маєме барз добры односины із ґрекокатоликами і римокатоликами, котры проти будованю нашой новой церькви нич не мали. А Снина є іщі все містом, де суть люди збожнішы як в іншых великых містах, і так аж на пару унікатных припадів сьме ся з неґатівныма реакціями почас будованя не стрітили.“

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Повязаны дописы

Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz