Голосник

Діти в Ясюнці зберают на карузелю. Можеш ся доложыти

Наймолодшым жытелям Ясюнкы замрияла ся карузеля. Така, яку найдете праві на каждым пляци забав в векшым або меншым місті. В маленькым селечку єй неє, а діти хтіли бы таку мати. Взяли справы в своі рукы і отворили склепик.

Діти, не смотрячы на дорослых, рішыли самы зорґанізувати сой грошы, жебы купити карузелю. Місяц плянували, думали і рішыли отворити малый склеп. Продают в ним тото, што самы зроблят – рисункы і дрібну кераміку.

Як мож почытати на фб-профіли єдной з жытельок Кривой, Беткы Пологовой Вуйцік, котра розпропаґувала акцию: «[Діти – прип. ред.] мают вшытко – думкы, енерґію, мариі, охоту, піднимают ініциятиву і од парох років опікуют ся пляцом забав, котрый самы зробили – орґанізуют кошыня, прячут, ремонтуют. Бракує ім лем кус грошы, жебы сполнити єдну з мрий, о котрій бесідуют оддавна – жебы станула гын іщы карузеля».

Як подає дале, цілу акцию выдумали і зробили самы. Не треба вельо, жебы влучыти ся в акцию. Старчыт сісти в авто або на ровер і выбрати ся за Маластівску Маґуру до Кривой, Ясюнкы і затримати ся при малым склепику і підперти місцевы діти.

Діти пильнуют склепику од рана (найчастійше од 9.30 год.) до пополудня, а коли ліє, то зберают ся скорше.

Фот. Фб-профіль Беткы Пологовой Вуйцік

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі