Голосник

До купліня образ Варголя

Іщы лем до четверга, 21. листопада/новембра 2019 рока, мож в ґалериі Авкцийного Дому DESA Unicum видіти унікальну роботу Енді Варголя «Дуляр» з 1982 рока. На выставі запрезентує ся в сусідстві творів штукы зрыхтуваных через вельох выдатных сучасных артистів, м.ін. Владислава Стжеміньского, Войцєха Фанґора ци Яна Лебенштейна.

Варголь без вантпливости є найліпше розпознаваным артистом ХХ ст. Його творчіст завоювала не лем музеі, ґалериі, але і попкультуру. Певно неє особы, котра не знала бы Варгольовых представлінь банок поливкы Campbell’s ци кольоровых ґрафік з лицьом М. Монро.

«Дуляр» є образом, якій зосереджат ся на єдным з улюбленых мотивів Варголя – на темі гроша і консумпциі. Робота представлят символ американьской валюты, але гейбы был выбракуваный, не до кінця выполненый фарбом. Його вартіст естимує ся медже 500 а 800 тис. зл. Подібны роботы в Зъєднаных Штатах Америкы переходили і квоты мілийона дулярів. Образ має специяльный номер наданый через Andy Warhol Foundation.

Енді Варголь «Дуляр», фот. DESA Unicum, прес. мат.

Одмінный вызвук од роботы Варголя має робота Владислава Стжеміньского. То запис польской істориі. Стжеміньскій в 20. і 30. роках ХХ ст. был єдным з найважнійшых творців аванґарды. Робота «Чловек і хыжы» з циклю «Західня Білорусь. Чловек і пейзаж з хыжами (Чловек і хыжы, Хыжы і чловек)» походит з пізнійшого періоду творчости. Намалювал ю в 1939 р. Воєнна творчіст дозвалят інакше пізрити на ціліст. Сут в ній не лем ґеній творці, але і його істория. Час войны і окупациі были джерелом ограничынь і перешкід, котры не дозваляли на артистичный розвиток. Бракувало не лем можливости, але головні середків, жебы малювати на полотні. Через 9 місяців на зламі 1939/1940 рр. родина Стжеміньского жыла в Вілeйці, в примітивній, невеликій ізбі. До тых пережыть навязує образ «Чловек і хыжы».

Владисав Стжеміньскій «Чловек і хыжы», фот. DESA Unicum, прес. мат.

Актуальна выстава Авкцийного Дому DESA Unicum «Сучасна штука. Роботы на папері» обнимат роботы більше як 70 артистів, серед них і роботы Юрия Новосільского, Тадеуша Кантора, Збіґнєва Бексіньского ци Магдалины Абаканович. 21. листопада/новембра 2019 рока вшыткы будут зліцитуваны.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі