Голосник

До Пряшова, Кошыц і в горы – мож уж свобідні іхати на Словацию

Уряд влады Словацкой Республикы рішыл в минулу пятницю, што од суботы, 20. червця/юнія, іх держава є отворена для вшыткых жытелів Польщы без ограничынь. При въізді на обшыр Словациі не треба вказувати неґативного тесту на присутніст коронавіруса, не обовязує кварантанна.

В попередню суботу, 13. червця/юнія, більшіст держав Евросоюзу одкрыло своі внутрішні границі. Громадяны ЕУ можут свобідні подорожувати, без конечности кварантанны. З граничных переходів зникнули постерункы Граничной Стражы, де до того часу проходила санітарна контроля. Ограничыня знесли тіж на повітряных і морскых переходах.

Іщы до того вікенду не мож было єднак свобідні переходити границі зо Словацийом. Тамтышній уряд скорше отворил уж своі границі для держав Евросоюзу, але аж тепер для громадян польской державы. При чым рекомендує ся, жебы уникати подорожы на Шлеск, бо епідемічні є то іщы небезпечна обшыр.

Бенксі, Варголь і інчы

Не будеме робити гев подорожничого путівника по Словациі, але спомнеме на пару інтересуючых місц, де вартат быти. Видит ся обовязковым быти в меджелабірскым музею і хоц раз видіти нажыво творчіст Енді Варголя. Музей Сучасной Штукы од кінця мая є уж одкрытый для туристів і аматорів варгольовой творчости. Постійна експозиция чыслит коло 200 ориґінальных робіт нашого вызначного творці поп-арту.

В своій колекиці Музей Енді Варголя має іщы інчу атракцийну збірку. То роботы стрітартовых творців – світовой славы артисты Бенксі та артисткы Поппі. Актуальні сесу колекцию мож видіти на выставі в Кунстгалле Кошыці. Експозиция стрітартовой еліты представлят роботы, котрых темом сут актуальны воєнны і соспільны проблемы, демонструют тіж інчы політичны ци ґлобальны болячкы. Ідентіта Бенксі не єст знана. Леґендарный артиста анонімово вказує ся по цілым світі в виді своіх робіт. Леґенда бесідує, што єдного разу сам продавал своі малюнкы на улицях Ню Йорка. Мало хто іх купувал, бо думали, што то підроблены ґрафікы.

Будучы в Кошыцях, мож так само обізрити інчу цікаву выставу. До 16. серпня/авґуста Східньословацка Ґалерия презентує творы Івана Шафранка, родака з Підкарпатской Руси.

Для духа і для тіла

Словацкій Нацийональный Музей – Музей Русиньской Культуры в Пряшові так само вернул по перерві – єст зас одкрытый і принимат туристів. В остатнім часі прошол гын вернісаж выставы пн. «З істориі православной церкви на Словациі – Утверди, Боже». Експозиция тыкат істориі православной церкви до 1948 рока. З ціннійшых артефактів выставы вымінити треба літурґічны книгы печатаны в періоді од XVII до XIX ст. в Кыівско-Печерскій Лаврі, Почайові, Буді (Будапешті), Москві ци в Ладомировій. Выстава тырвала буде аж до 2022 рока.

Кєд в голові вам танці і добре видовиско, то професийный русиньскій ансамбль ПУНА (PULS) выходит вам напроти. В найблизшым часі выступит він з проґрамом «Навернутя» в Снакові (28. червця/юнія) і Орлові (5. липця/юлия), а з проґрамом «Словацкій NAVALIS» уж в надходячу суботу, 27. червця/юнія, в місцевости Домаша.

Пути в высокых Татрах одкрыты

Аматоры одпочываня близко натуры од суботы можут вандрувати по вшыткых туристичных шляках в словацкых Татрах. Мож тіж хоснувати высокогірскы граничны переходы, котрых перекрачаня было од 1. листопада/новембра заборонене.

Каждого рока од початку листопада/новембра до 15. червця/юнія заперают на Словациі вшыткы колибы і туристичны пути, якы находят ся выже границі ліса, зо взгляду на охорону природы і безпеку туристів. Заказ обнимат і высокогірскы переходы з Польщом. Хоц неє гын граничной контролі, а Польща і Словация находят ся в стрефі Шенґен, то туристы, якы переходят границю в Татрах, обовязаны сут мати зо собом пашпорт або ідентифікацийну карту. Польскы туристичны пути лучат ся зо словацкыма м.ін. на Рысах, Каспровым Верху, Волівци ци Раконю. Туристичны пути по польскій стороні Татр одкрыты сут цілый рік, але од 1. квітня/апріля до 30. листопада/новембра обовязує заказ порушаня ся по горах од змерку до свитаня.

Фот. Кунстгалле Кошыці

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі