До субреґіонів ПСК бы мало іти веце грошей. Председа підписав меморандумы

Председа Пряшівского самосправного краю (ПСК) Мілан Маєрьскый підписав меморандумы о співпраці з трьома стратеґічно-плануючіма реґіонами – Шаріш, Спіш і Вышній Земплін. Пріматоры окресных міст їх підпишуть по тім, што дістануть документ поштов. Інформовала о тім Леа Геілова з Одділіня комунікації і пропаґації ПСК.

Обидві стороны собі од того обіцяють менше бюрокрації і веце грошей про реґіоны при черьпаню еврофондів.

Черьпаня простіше, скоріше і ефектівніше

Черьпаня еврофондів у реґіонах бы мало быти вдяка новій сістемі схвальованя проєктів простіше, скоріше і ефектівніше. По новому уж не буде о проєктах рішыти Братіслава, але схвальованя буде реалізоване на теріторії краю посередництвом Рады партнертства і Коордіначной рады стратеґічно-плануючіх реґіонів.

ПСК на тій зміні робить вже дакілько місяців. В повязаню з тым пряшівскый жупан Мілан Маєрьскый підписав у віторок 10-го новембра 2020-го року меморандумы о співпраці на приготовліню і імплементації Інтеґрованой теріторіалной стратеґії стратеґічно-плануючіх реґіонів Шаріш, Спіш і Вышній Земплін.

„Ключовым моментом є, же Пряшівскый самосправный край є розділеный на три субреґіоны. Тоты суть становлены історічно, але і стратеґічно так, жебы черьпаня еврофондів было скоре і омного простіше,“ повів Маєрьскый по підписі меморандумів.

Як далше інформовав, каждый субреґіон має свого коордінатора. То є подля Маєрьского найліпшый крок ку тому, жебы жытелі міст і сел, припадно окремых комуніт, могли легше дістати ся ку еврофондам.

Самосправы зміну вітають, сума є вопросом

Маєрьскый підписовав меморандумы почас відеоговору, котрый мав із пріматорами окресных міст. Подля Геіловой представителі самосправ апеловали на змешнованя бюрокрації, скоріше черьпаня еврофондів і можливости мати веце часу на реалізацію своїх проєктів. Нову сістему схвальованя зато вітають.

Хоць нова сістема бы мала якраз вшыткы тоты справы вырішыти, Маєрьскый не знав повісти, з яков сумов грошей в рамках еврофондів мож буде раховати.

„Тоты сумы літають од єдной міліарды евр про вшыткы самосправны краї аж по суму трьох міліард. Мам надію, же десь в тых діапазонах ся будеме рушати. Чім высша частка про реґіоны, тым ліпше про людей,“ повів жупан з тым, же якраз при черьпаню еврофондів у реґіонах можуть люди найвеце чути і ідентіфіковати ся з тым, же суть в европскім сполоченстві.

Субреґіоны край вытворив у літі

ПСК в літі вытворив три субреґіоны – Спіш з центром в Попраді, Шаріш з центром в Пряшові і Вышній Земплін з центром в Гуменнім. Становліня такзваных субреґіонів выходить з методікы Міністерства інвестіцій, реґіоналного розвитку і інформатізації Словацькой републікы, котра давать напрямы односно штатуту Рады партнерства, якый є основным про вырішованя еврофондів і іншых жрідел в новім проґрамовім періоді на рокы 2021 – 2027.

За кількостьов жытелів є найвекшым субреґіоном Шаріш, котрый є на теріторії окресів Пряшів, Сабінів, Бардейов, Свідник і має 347 089 жытелів. Пак слідує Спіш, до котрого належать окресы Попрад, Кежмарок, Левоча і Стара Любовня. Субреґіон має 268 189 жытелів. Третім, найменшым субреґіоном є Вышній Земплін з окресами Гуменне, Воронів над Топльов, Снина, Стропків і Меджілабірці, якый має 210 966 жытелів.

Субреґіоны край задефіновав на основі аналізы історічно-ґеоґрафічных факторів, транспортной інфраштруктуры, лолалізації промысловых парків, можливостей турістічного руху і далшых факторів.

Жрідло фотоґрафії: ПСК.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Повязаны дописы

Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz