Голосник

Двоістина – Юрия Новосільского

Сцена Пропозициі Жешовского Університету прирыхтувала театральний спектакль під наголовком Двоістина – DWOISTOŚĆ, інспіруваний мистецтвом і выповідями єдного з найважнійшых лемківскых артистів – Юрия Новосільского.

Режысером передставліня є артиста маляр, сценограф, а заєдно театральный творця, професор выділу мистецтва Жешовского Університету Януш Покривка. Режысер вказує творчіст Новосільского помеже сакрум а профанум, на границі католицкой і православной церкви, глядат джерела його духовой двоістины в історичных і сучасных національных контекстах східнчой Польщы. Участникы спектаклю примушены сут до рефлексиі над двоістинністю, котра є в каждым, през суґестывны елементы сценографіі і голос самого артисты, котрий чути з голосників. 

Передставліня мож было видіти в ріжных культурных інституциях в Жешові, а тепер в суботу 12 квітня 2014 рока буде мож го видіти мійскій бібліотеці в Стропкові на Пряшівщыні – stropkov.sk

 

 

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі