Дзеркало з назвов Kárpátalja

Недавно мож было чітати о тім, же в Лондоні проходив алтернатівный світовый шампіонат у фотбалі, котрый перемогла команда Мадярів із Закарпатьской области Україны під назвов Kárpátalja. На Міністерстві загранічных діл Україны бы якбач найрадше післали єден ваґон до лаґру, кібы была така можливость.

Світовый погар ConIFA – Конфедерації незалежных фотбаловых асоціацій, значіть тых, котры не суть членами офіціалной федерації FIFA, є веце як шампіонат скоріше класічный турнай команд, котры іншак не мають можливость вказати ся на світовій фотбаловій сцені. Не все іде о даякый „небезпечный сепаратізм“, скоріше іде о то, же не кажда держава давать такый комфорт як Великобрітанія, же окрім анґліцькой команды є дожычене быти у офіціалных штруктурах меджінародного фотбалу і командам Шкотів ці Северной Ірландії. Навспак, є то властно вынятком. І зато выникла у 2013-ім році алтернатівна фотбалова конфедерація, котра давать простор нелем невызнаным державам, але і різным реґіонам, народам без державы ці представителям народностных меншын, якы жыють в граніцях іншых держав.

Так суть членами той конфедерації наприклад команды зо Северной Америкы – Кебек і Каскадія, европске Монако, котре у фотбалі не хоче признати Паріж, французька область Оксітанія ці анґліцькый Йоркшір, команды народів без державы – Курдів і Ромів, команды народностных меншын – наприклад Мадярів на Словакії і на Україні, но і споминаны команды непризнаных держав. В україньскій пресі ся мож было в повязаню з тым дочітати головно о тім, же іде о конфедерацію, де суть невызнаны державы, же там были і команды такзваных републік Луганьска і Донецька, і же іде о турнай сепаратістів. Одповідь на то дав тренер команды Северного Кіпру, котрый про анґліцькый протал повів, же они не рішають політіку, хотять грати фотбал, і же най хтось іде і повість 12-річным дітям на Севернім Кіпрі, же не можуть грати фотбал, бо їх державу нихто не признавать.

Мадярів із Закарпатьской области Україны репрезентовала тот рік команда Kárpátalja, котра сама о собі пише як о команді не даякой теріторіялной непризнаной области, а як о команді мадярьской меншыны в споминаній области Україны. Окрім того там была наприклад і команда Felvidék, котра про зміну репрезентує мадярьску меншыну на Словакії. Може бы Kárpátalja ани тот раз не была в центрі увагы україньскых медій і властей, бо членом конфедерації не є першый рік, но україньскы Мадярі теперь зробили важну хыбу – турнай выграли. А перемога ся предці не одпущать. І так ся зачало писати о сепаратістах на зеленій траві, котры бы може могли анектовати і даякый фотбаловый штадіон.

Же з того зробили тему україньскы медії, то ся не чудую. Докінця ся не чудую, же то потребовав окоментовати і даякый міністер. Не чудую ся ани тому, же ся знова запропоновало старе добре, выпробоване україньске рішіня: СБУ на них! Не будуть предці бігати по траві лем так і репрезентовати свою меншыну. А іщі і выгравати, кідь Україні ся выгравати не дарить і україньскы Мадярі бы в ті мали быти лоялны і програвати так само.

Будьяк бы сьте не глядали, не найдете єдно речіня од будякого міністра іншой державы ку темі алтернатівного шампіонату. Нихто в Канаді не коментовав Кебек, нихто з Паріжа не посылать службу безпекы на Оксітанців, Словакія не рішать своїх Мадярів у фотбалі, хоць їх мать велике чісло – 10 процент, єднако як то не робить ани Румунія, котра мала окрім мадярьского і ромску команду на турнаї, не чути ани Японію, із котрой там была команда корейской меншыны, Данія не рішать команду Ґрінландії а Занзібар є радый, же гойо офіціална команда собі заграть холем на алтернатівній сцені, бо на тій офіціалній нияк не є.

Кідьже не єм шпортовець, а ани ся у фотбалі не знам, тоту шпортову рубріку закінчу нешпортово. Kárpátalja – команда мадярьской меншыны на Україні, не є жадным огрожіньом Україны, їй сувереніты, теріторіялной цілости, ани ничого іншого. Но реакції на існованя такой команды, яков є Kárpátalja, можуть быти добрым дзеркалом про Европу.

При Русинах на Україні довгодобо тзв. Запад, Европа, меджінародны інштітуції якось заперають очі і не видять, же Київ довгодобо не забезпечує їх права, котры бы держава мала ґарантовати на основі конштітуції і меджінародных документів. Скоріше навспак, актівісты суть часто означованы за сепратістів, суть слідованы, грозить ся їм караньом. Нихто нич не видить, Україна є днесь лем жертва, котра іде добрым напрямом і вшытко робить добрі. Кого інтересують Русины?

Покля бы теперь досправды зачали власти рішыти членів команды, котра лем шпортом репрезентовала свою меншыну у державі, навеце принесла домів перемогу, покля бы рішіньом Києва была перзекуція тых Мадярів, може бы то дакус веце зарезоновало Европов, кідьже то уж не є такый малый і неосновный народ без державы, і в дзеркалі з назвов Kárpátalja, бы ся могли отворити очі тым, котры дотеперь в справі утискованя меншын на Україні, были сліпы.

Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радія lem.fm.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Повязаны дописы

Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz