Голосник

Дзвінниця в Полянах Суровичных буде вкрыта бляхом

На зламі червця/юнія і липця/юлия в Полянах Суровичных проходил буде дальшый робочый табір, што має на ціли реставрацию камінной дзвінниці, яка остала ся як єдна з нечысленных памяток по жытелях в неіснтуючым уж селі.

Вчас ближучого ся табору, волонтеры плянуют завершыти роботы звязаны з дахом дзвінниці.

Кінцьовы роботы

Цілый проєкт ратуваня камінной дзвінниці, яка до 1945 р. стояла при деревяній церкви св. Михала Архангела, выстартувал сім років тому. Постепенно, ґрупа любителів Низкого Бескіду, волонтеры, люде доброй волі і поєдны спонсоры занимали ся ратуваньом дзвінниці, яка такой через нецілых сімдесят років находила в планным технічным стані. Протягом того часу, о проґресі ремонту інформували сме на нашым портали і в радию.

Мож речы, што запплянуваны на 29. червця/юнія – 13. липця/юлия модернізацийны працы сут такой завершыньом тырваючого од парох років ремонту. Як інформували орґанізаторы, табір в 2019 р. ставлят си за головну ціль скінчыти роботу з дахом дзвінниці. Вчас поперереднього табору успішно повело ся вкрыти обєкт, а тепер заплянувано забезпечыти деревяный дах бляхом. Хоц реконструкторы не могли сперати ся на первістным пляні, якого дотля нихто не однашол, новый дах з баньом побудуваный был на взір даху і бані, якы ся находят над притвором церкви в Ославици, а архітектонічным стильом вписуют ся в східню Лемковину. Фінальный проєкт зрыхтувано інспіруючы ся як раз тым сусіднім обєктом.

Так як попередні роботы, і нона єст реалізувана без ниякой державной підпоры. Фінансовы середкы походят з добровільных збірок і фондів. Дах покрытый буде мідяном бляхом – так, жебы тырвал на дальшы десятлітя.

Помочы годен каждый

Орґанізаторы специяльно перед ближучым ся табором выпустили інформацийны летучку, в якій чытати мож основны інформациі про тырваючый проєкт. В ремонті фурт мож помагати. Потрібна єст кажда поміч. Окрем той фізичной на місци – в Полянах Суровичных, потрібна єст, очывидно, фінансова поміч, чым тіж мож сперти орґанізаторів. Єдным з партнерів проєкту єст Братство Грекокатолицкой Молодежы Сарепта, а грошы мож посылати на банковый рахунок братства.

Помочы мож хоц бы і через пошеруваня реченой вісти, переданя єй знаємым і інчым людям, якы схотят допомочы сохранити нацийональны памяткы Лемків.

Заплянуваны працы будут правдоподібно єдныма з послідніх в Полянах. Но, як заявлали волонтеры, деякій час тому, окрем успішного укріпліня конструкциі і даху, внутрі дзвіниці подубувана буде специяльна конструкция, на котрій завішеный буде дзвін. Был бін подаруваный римокатолицкыма монашками з Яслиск. Дзвін правдоподібно походит з місцевой парохіяльной церкви св. Михала.

фот. материялы орґанізатора

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Матуриста з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Головный редактор Лемківского Річника. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі