Bolesław Bawolak, “Łemkowskie piosenki ze Świątkowej Wielkiej. Śpiewnik” / songbook

21,36 

Title: «Łemkowskie piosenki ze Świątkowej Wielkiej. Śpiewnik»
Publisher: Wydawnictwo Żyznowski
Number of pages: 672
Binding: integrated

Redakcja, tłumaczenie na język polski, transkrypcja fonetyczna, transkrypcja z rękopisu

Tomasz KwokaKonsultacja językowa
Mariana Kril, Piotr KrynickiOpracowanie redakcyjne i korekta językowa
Helena Piecuch, Katarzyna Wojtas, Jan Dukała CMOpracowanie redakcyjne pieśni w języku polskim
Bogusław WajzerTranskrypcja zapisów nutowych z rękopisu
Maciej DydekPrace towarzyszące publikacji
Anna Krzeczkowska-Ślusarczyk, Urszula Żyznowska

Fotografie obrazów Stefana Telepa
Adam Gołda

Druk i oprawa
Drukarnia Sklenarz
Książkę wydrukowano na papierze Masterprint 90 g.

ISBN: 978-83-950354-3-2

© Copyright by Bolesław (Wasyl) Bawolak, 2024
© Copyright for this edition by Wiesław Żyznowski, Siercza 2024

Category: