Василь Баволяк, «Лемківскы співанкы зо Святковы Великой. Співник»

89,00 

Наголовок: «Лемківскы співанкы зо Святковы Великой. Співник»
Выдавця: Wydawnictwo Żyznowski
Чысло сторін: 672
Оправа: зінтеґрувана

Redakcja, tłumaczenie na język polski, transkrypcja fonetyczna, transkrypcja z rękopisu Tomasz Kwoka

Konsultacja językowa Mariana Kril, Piotr Krynicki

Opracowanie redakcyjne i korekta językowa Helena Piecuch, Katarzyna Wojtas, Jan Dukała CM

Opracowanie redakcyjne pieśni w języku polskim Bogusław Wajzer

Transkrypcja zapisów nutowych z rękopisu Maciej Dydek

Prace towarzyszące publikacji Anna Krzeczkowska-Ślusarczyk, Urszula Żyznowska

Fotografie obrazów Stefana Telepa
Adam Gołda

Druk i oprawa
Drukarnia Sklenarz
Książkę wydrukowano na papierze Masterprint 90 g.

ISBN: 978-83-950354-3-2

© Copyright by Bolesław (Wasyl) Bawolak, 2024
© Copyright for this edition by Wiesław Żyznowski, Siercza 2024

Катеґория