Голосник

Етнозагорода. А одкаль твоі дідове?

Представляме нашым чытачам цікавый проєкт, котрый находит ся під адресом www.etnozagroda.pl. То етноґрафічна подорож по обшыри малопольского воєвідства. Сайт, котрый дозвалят нам познати ближе не лем етноґрафічны ґрупы, але і проявы етнічности некотрых з них. Єст придуманый в модерный спосіб, што може лем притігати увагу чытача.

Про проєкт пише Мария Бриляк-Залуска, етноґрафка і дослідничка народной культуры. В описі задачы додає, што великє заінтересуваня такой вшыткыма сферами традицийного сельского жытя, спричынило, што выникла потреба представліня особливости малопольскых реґіонів. Проєкт має помочы зрозуміти культуровый феномен богатства і ріжности Малопольщы.

Змапуваны ґрупы

Коли зайдеме на вебсайт проєкту, витат нас інтерактивна мапа малопольского воєвідства. Находят ся на ній пункты з поєдныма етноґрафічныма ґрупами і етнічныма меншынами. Найвеце на пілніч найти мож ґрупу Краковяків. Чым ближе на полудне, стрічаме такы ґрупы як Кліщакы, Лахы Щыжыцкы, Лимановскы, Сандецкы, Ґуралі Сандецкы, Погіряне ітд. Найдале на східньо-полудньовым боку воєвідства позначено Лемків. Каждій з ґруп приписано окреме лоґо. Но, для лемківской меншыны дано мініятурку лемківской церкви, бодай найвеце розпознавальный знак Лемковины.

Окрем компактной Лемковины, на карті нашол місце реґіон Шляхтівской Руси. Тот означено лоґо здротуваного горця. Як раз зо штырьох рускых сел: Шляхтовой, Явірок, Білой і Чорной Воды походило вельо сельскых дротарів.

Основны і детальны інформациі

Кликаючы на котрису з ґруп, можеме дознати ся і основных, але і детальных інформаций. Так в примірі Лемків можеме почытати про язык, історию, будівництво, ґаздівство ци облечыня. Опис лемківской меншыны зрыхтувала М. Бриляк-Залуска.

З загальных описів мож входити в окремы позициі, так жебы іх іщы глубше провірити. Мож детально прочытати про лемківскы хыжы, язык і цікавости з ним звязаны, лемківску кухню, крій і дост припадковы і неактуальны інформациі про музеі ци лемківскы реґіональны ансамблі.

З подібныма описами стрічаме ся в примірі Шляхтівской Руси. На жаль, при описі Русинів зо Шляхтівской Руси авторка написала незгідны з правдом інформациі, што автохтонны жытелі Шляхтівской Руси прожывали гын до часу примусовых веселінь выключні так званой «украіньской людности» по ІІ світовій войні в рамках акциі «Вісла». Ніт так само інформациі про дакус вчаснійшы переселіня до Радяньского Союзу, де по правді переселеных было більшіст русиньскых жытелів Шляхтівской Руси. Подібно, при описі компактного опису Лемковины, не найдеме ниякой інформациі, што Лемкы были переселяны до Росиі. Пише ся лем про акцию «Вісла», забываючы на факт, што більшіст Лемків нашла ся за східньом границьом Польщы.

Одкаль твоі дідове?

Сайт etnozagroda.pl то добрый путівник для глядаючых своіх коренів. Маме можніст вписати хоц-яку місцевіст, ци то місто, ци село, котре находит ся на обшыри днешнього малопольского воєвідства.

Специяльна глядачка дозвалят познати нам наше ентоґрафічне, а в припадку Лемків і етнічне походжыня. Вписуючы назву лемківского села, мапа переносит нас на реґіон Лемковины, вказуючы точно на дане село. Годны сме тіж точнійше вернути до спомянутых описів даного реґіону, так жебы ближе познати одкале наше коріня.

Заохочаме до віртуальной вандрівкы. Маме заєдно надію, што декотры блудны і неточны інформациі поміщены в описах будут внет скориґуваны.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Матуриста з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Головный редактор Лемківского Річника. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі