Посвячыня цмонтеря в Реґєтові

20. 9. 2014

В суботу 20. вересня т.р. о 11.00 год. буде проходило посвячыня одновленого воєнного цмонтеря но. 48 в Реґетові. В проґрамі, окрем екуменічной молитвы з посвячыньом сут іщы офіцияльны выступліня, вручыня одзначынь і зложыня квітів.

Воєнний цмонтір но 48 то єден з найліпшых і найкрасшых проєктів Душана Юрковича, якій до недавна мож было оцінити лем на старых знимках в звязку з його планным технічным станом. О мастерстві мали бы свідчыти хоц-бы знамениті запроєктуваны архітектонічны деталі выкінчыня деревяных крестів. Колиси цмонтір находил ся на граници ліса убочів Яворинкы, днес є уж посеред ліса. Поховано на ним 74. Австрияків (головні жолнірів 3. Полку Цисарскых Стрільців Тирольскых) і 136. росийскых вояків.

Душан Юркович (1868-1947) – словацкій єтноґраф, діяч, артиста, але передовшыткым архітект, проєктант воєнных цмонтерів першой світовой войны Змигородского Округу (єдного з десятьох в Західній Галичыні). В сумі запроєктувал іх 31. До днес цінит ся ориґінальніст його проєктів, при знаменитым вычутю бескідского краєвиду. Д. Юркович захоплений был карпатском тесельком і народном творчістю. Обі тоты фасцинациі успішні перенюс до своіх проєктів. Запроєктувал воєнны цмонтері м.ін. в Ожынній, Грабі, Долгым, Радоцині, Конечній, Маластівскій Маґурі, Баници і інчых.

cmentarzRegietow

Повязаны дописы

Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz