Введіня до кірилиці – стріча в ЗША

7. 5. 2017, Parma Library, Parma Ohio

Варштаты писаня і чытаня кірилицьом ведены Павлом Буріком. Більше інформаций найдете гев.

Loading Map....

Повязаны дописы

Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz