Голосник

Ґеорґ Філіпп Телеман, «З повагом», просит Павел Малецкій – неділя, 20.00 год.

Ґеорґа Філіппа Телемана вважат ся єдным з найважнійшых композиторів І половины XVIII столітя. Здобыл велику славу уж за жытя.

Вродил ся в 1682 році в Маґдебурґу в родині сильно звязаній з лютераньскым костелом. Кєд бы не музичны здібности, котры вказал уж в дітинстві, певністю остал бы пастором. Будучы дзецком, грал на гушлях, флеті, цитрі, клявішовых інструментах. На 10 років скомпонувал оперу. Родина была проти його музичній карєрі, што лем насиляло детермінацию молодого Телемана в тій квестиі.

Зачал юридичны студиі, але в тым самым часі занимал ся тіж музиком. В 1703 році остал директором театру в Лейпциґу, писал для него оперы. Был орґаністом, композитором реліґійных творів для місцевых костелів.

В 1705 році принял пропозицию роботы на дворі князя Ердманна ІІ в Жарах і Пщыні. Через тото познал польску народну музику, што вказало ся значуче для його пізнійшой творчости.

Компонувал костельны сонаты, кантаты, ораториі, оркєстрову і камеральну музику, творил композициі на розмаіты містецкы і костельны подіі, увертуры, суіты, мессы, пасиі, фантазиі, фуґы.

Вельо подорожувал, давал приватны лекциі. По 1740 році його композиторска активніст ся зменшыла. Посвятил ся колекцийонуваню рідкого квітя, творил для реляксу. Вмер в 1767 році.

В проґрамі выслухате концерт ре-мажор, суіту соль-мінор та суіту до-мажор. Будут тіж знаны композициі од інчых клясиків.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі