Голосник

Ґладышів мат нового шолтыса

Мило нам поінформувати, же наступний бурсак остал выбраний шолтысом села на Лемковині (о выбраню на шолтыса Роздзіля Монікы Тылявской писали сме гев). Вчера, т.є. 24. марця, на скликаным війтом ґміны Устя Ґорлицкє Дмитром Рыджаничом сельскым зобраню, спосеред 4 кандидатів в тайным голосуваню на шолтыса Ґладышова остал выбраний Мирослав Пелехач.

О становиско шолтыса бороли ся іщы Юрко Кузмич, Андрий Петруша та Владислав Вавжута, але то власні М. Пелехач достал найбільше голосів од управненых до голосуваня селян, а выборы, як подає нововыбраний шолтыс, в порівнаню до інчых років, тішили ся высоком фреквенцийом, котра вынесла 75 осіб.

Мирослав Пелехач (вр. 1. листопада 1978 рока) знаний єст в селі не лем зато, же там ся вродил, выховал і дотепер мешкат, але головні зато, же все жыво анґажувал ся в жытя Ґладышова в каждым його аспекті і што-небуд было орґанізуване, все старал ся помочы і даяк прислужыти справі. То і нич дивного, же коли пришло выберати нового ведучого сельской громады, тото становиско повірено власні йому.

Каденция шолтыса тырват 4 рокы. В плянах нового ведучого села єст м.ін. скінчыня порядковых робіт на сельскым цмонтері, фіналізация каналізуваня цілого села – каналізация доходит лем до части села, до будинку колишньой почты, для наступных ґаздівок плянувана єст будова придомашнх очыщален. Присутний на выборах війт похвалил ініциятыву і обіцял дотациі з ґмінного буджету. Дале М. Пелехач хоче довершыти думку побудуваня сельской спортовой салі, яка мала бы ся містити при школі, на обшыри єдного з боіск.

Але найважнійшом цілю для нововыбраного шолтыса єст зактывізуваня вшыткых жытелів Ґладышова, іх інтеґрация та поправа сусідскых односин, чому міцно кібіцуєме, а знаючы орґанізаторскы і інтеґрацийны таланты М. Пелехача, якыма не раз выказал ся при орґанізуваню бурсяных імпрез, віриме, же ся му тото поведе.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі

Ґладышів мат нового шолтыса

Мило нам поінформувати, же наступний бурсак остал выбраний шолтысом села на Лемковині (о выбраню на шолтыса Роздзіля Монікы Тылявской писали сме гев). Вчера, т.є. 24. марця, на скликаным війтом ґміны Устя Ґорлицкє Дмитром Рыджаничом сельскым зобраню, спосеред 4 кандидатів в тайным голосуваню на шолтыса Ґладышова остал выбраний Мирослав Пелехач.

О становиско шолтыса бороли ся іщы Юрко Кузмич, Андрий Петруша та Владислав Вавжута, але то власні М. Пелехач достал найбільше голосів од управненых до голосуваня селян, а выборы, як подає нововыбраний шолтыс, в порівнаню до інчых років, тішили ся высоком фреквенцийом, котра вынесла 75 осіб.

Мирослав Пелехач (вр. 1. листопада 1978 рока) знаний єст в селі не лем зато, же там ся вродил, выховал і дотепер мешкат, але головні зато, же все жыво анґажувал ся в жытя Ґладышова в каждым його аспекті і што-небуд было орґанізуване, все старал ся помочы і даяк прислужыти справі. То і нич дивного, же коли пришло выберати нового ведучого сельской громады, тото становиско повірено власні йому.

Каденция шолтыса тырват 4 рокы. В плянах нового ведучого села єст м.ін. скінчыня порядковых робіт на сельскым цмонтері, фіналізация каналізуваня цілого села – каналізация доходит лем до части села, до будинку колишньой почты, для наступных ґаздівок плянувана єст будова придомашнх очыщален. Присутний на выборах війт похвалил ініциятыву і обіцял дотациі з ґмінного буджету. Дале М. Пелехач хоче довершыти думку побудуваня сельской спортовой салі, яка мала бы ся містити при школі, на обшыри єдного з боіск.

Але найважнійшом цілю для нововыбраного шолтыса єст зактывізуваня вшыткых жытелів Ґладышова, іх інтеґрация та поправа сусідскых односин, чому міцно кібіцуєме, а знаючы орґанізаторскы і інтеґрацийны таланты М. Пелехача, якыма не раз выказал ся при орґанізуваню бурсяных імпрез, віриме, же ся му тото поведе.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі