Голосник

Гмер Рудо Смотер

Маме смутну віст. На 78 років гмер днес вызначний артыста співак, долголітній солиста русиньского ансамблю ПУЛС – Рудольф Смотер. 

Рудо Смотер вродил ся 28 листопада 1935 року в Сабінові. Знаны сут його выконаня русиньскых співанок, котры до днес сут неповторным взірцьом для інчых співаків.

(фото. Інфорусин)

Рудо Смотер і його співанкы

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі