Голосник

Ґорлицкій повіт міцно старат ся о свій розвиток

Ґорлицкій повіт выступил о дофінансуваня пятьох ґрантів, котры мают за ціль шыроко розвинути і збільшыти атракцийніст реґіону. Проєкты зголошено до Банку Понадлокальных Проєктів Малопольского Воєвідства.

Серед них находят ся пляны типово туристичный, але тіж вельофункцийный курортный пут, будова Парку Памяти і двох доріг, котры будут лучыти лемківскы місцевости.

Пят проєктів – каждый інчый

Першый з проєктів, з котрым до Банку Понадлокальных Проєктів выступил ґорлицкій повіт, тыкат «Промоциі туристичных атракций ґорлицкого повіту як спертя для бренду Малопольского Воєвідсвта».

Другій з внескуваных ґрантів односит ся до пляну будовы вельофункцийного курортного пути разом з потрібном інфраструктуром. В рамках того мают быти побудуваны дві трасы складаючы ся з роверовых і пішых стежок та стежок для біговых нарт. Мают быти доставлены новы туристичны ознакуваня. З ґранту збудувана буде товаришуча інфрастуктура, котра буде ішла на путях до курортів: місто Ґорлиці – Санкова – Вапенне та місто Ґорлиці – Шымбарк – Ропа – Климківка – Устя Рускє – Высова.

Третій з них направленый єст на поставліня Парку Памяти Великой Войны. Мал бы він быти в Лужній на тамтышнім воєнным цмонтери но. 123. За отриманы грошы повіт хоче побудувати три павільоны, посвячены воякам тых нацийональности, котры брали участ в Ґорлицкій Битві і ґастрономічны поміщыня при паркінґу.

Дальшый, четвертый проєкт являт ся важным для жытелів приграничных лемківскых місцевости. Є він під назвом «Побудуваня повітовой дорогы Высова – Крениця». Його цілю буде зорґанізувати безпосереднє получыня медже здроями Крениця і Высова з выведіньом руху до граничных переходів в Мушынці і Бліхнарці. На тым проєкті мают скорыстати і Новый Санч з Ґорлицями, через ліпшу комунікацию з курортами на обшыри новосандецкого і ґорлицкого повітів.

Послідній з проєктів односит ся до модернізациі воєвідской дорогы но. 997 Тарнів – Конечна. Проєкт обнимат ремонты пути на тых одтинках, котры того потрібуют, а при тым модернізуваны мают быти поближны мосты, ходникы, минянкы, пасы свобідного руху, освітвліня і інчы. Як ся пише про проєкт на повітовым сайті, пут но. 997 єст основный для цілого польско-словацкого погранича. Лучыт він тоту част Европы з єй полудньовым хырбетом. Реалізация модернізациі м.ін. позитивно вплыне на побуджыня польско-словацкой спілпрацы. Хосен з поправленой пути будут мати і Русины, так з Лемковины, як і Пряшівщыны.

Повіт, котрый стоіт на туризмі

«Про культурову і природничу красу ґорлицкого повіту, котра рішат про высокы можливости розвитку туристикы, никого не треба переконувати», чытаме на сайті повіту. Припоминат ся, што на його обшыри находит ся пят обєктів вписаных до списку світовой спадковины UNESCO. Сут то костелы в Бінаровій і Санковій та церкви в Рыхвалді, Квятони і Брунарах.

Повіт знаный єст так само і з інчых туристичных атракций, а то містечка Бобова, котре знане єст тзв. «кльоцковой» коронкы, скансену нафтового промыслу в Ґорлицях і Лібушы, штучного озера Климківка, здрою Высова і Вапенне ци загально – красы Лемковины (Низкого Бескіду).

Як ся дальше пише «повіт хоче будувати як найшырше партнерство і реалізацию тых проєктів спільно з ґмінныма самоурядами ґорлицкой землі і самоурядом малополського воєвідства, хоснучы як найшырше доступны формы фінансуваня».

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Матуриста з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Головный редактор Лемківского Річника. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі