«Говорить Пряшів» – пятниця, 20.00 год.

По шумным часі упамятнінь і торжест Руской Народной Республикы Лемків, час вернути до штоденности. Хоц тота наша штоденніст хыбаль не така проста і нормальна як інчых. В нас фурт много ся діє, а іщы біьше маме споминаня.

Покус жыєме тым, што было, што уж не верне. З другого боку, на тым будуєме своє ліпше заран. Так може не заглубляйме ся в тоты справы. Ідме фурт до сонця, най нам світит і розяснят добрий пут.

Неодолга завершыме текучий рік. Так аж товды дайме сой звіданя, што ся в нашым середовиску поправило, а што сщезло і пішло на змарнуваня. Лем не гварте, же вшытко сщезло, бо все годен найти дакій маленькій хосен.

Напевно допереду ідеме мы самы і наше камаратскє радийо Русин.фм. Спілпраца ся розвиват, так будте про тото спокійны.

На днес нам зрыхтували в Нашых целебритах Штефана Панковича, грекокатолицкого владыку, політика промадярской орієнтациі. В Книжници.фм почуєме выімок з оповіданя Петра Поляньского пн. «Чудовий карпатскій дух».


Приносиме актуалны інформації з русиньского середовиска і нелем з нього. З нашыма справами будете все актуално інформованы о найважнішых подіях і з Културным калеідоскопом вам не втече жадна културно-сполоченьска акція у вашім реґіоні.

Повязаны дописы

Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz