Голосник

Громадна стріча Общества св. Йоана Крестителя

Од спільной молитвы в суботу 24. вересня/септембра 2016 р. зачала ся громадна стріча Общества св. Йоана Крестителя. В кіновій сали Культурного Дому, на сцені, прикрашеній емблематом общества і русиньскым нацийональным гербом, за президияльным столом засіли предсідателі здружыня, серед котрых были головно грекокатолицкы священникы, з котрых дале каждий заберал голос.

Предсідатель, о. Ярослав Поповец, выголосил проґрамове промовліня, в котрым навязал до істориі і будительскых традиций общества, основаного о. Александром Духновичом в 1862 році. Днес ґрупує оно грекокатоликів русиньской нацийональности і старат ся о забезпечыня языковых прав вірных Русинів в церковным просторі. Дальше о. Мартін Костільник запрезентувал відеопроєкцию, котра была підсумуваньом зо вшыткых активности общества, од остатньой громадной стрічы в 2011 р. Потім выступили запрошены гості. Державний секретар в міністерстві освіты Словациі – Петро Крайняк, поздоровил присутных на стрічы, як зазначыл, другой найбільшой русиньской орґанізациі на Словациі і повіл про потребу розвитку вчыня русиньского языка в державных школах. Петро Крайняк зазначыл, што видно брак достаточных ефектів в розвитку русиньского шкільництва на Словациі і што єст то основна болячка, котра мала бы занимати вшыткы соспільны орґанізациі. Дале членів общества поздоровил предсідатель Русиньской Оброды на Словациі – Мартін Караш і дарувал обществу двотомове выданя словацко-русиньского словника. Од орґанізациі Молоды.Русины громадну стрічу поздоровил Петро Мацко з Кошыц. Інчы поздоровліня, котры пришли в писемній формі, одчытал о. Іван Барна. Такы желаня пришли од Мілоша Стрончека з Окресной Орґанізациі РОС во Свиднику, Округлого Стола Русинів Словациі і доц. др Анны Плішковой з Інституту Русиньского Языка і Культуры Пряшівского Університету в Пряшові.

Одчытане было писмо од пряшівского архієпископа і митрополиты Яна Бабяка. Владыка передал поздоровліня і архієрейскє благословліня вшыткым участникам.

Отец Франтішек Крайняк з Камюнкы дал проповід про русиньскы церковны переклады. В своім рефераті зосередил ся на розумліню і значыню літературного языка в каждым просторі жытя, а головно в літургічній сфері.

Практичным доказом важыня си діяльности і слів предсідательства общества было особливе прошыня до присутных, выголошене Янком Калиняком. Пропонувал він в практиці выцвічыти панихіду і одспівати єй хоц во фраґментах в памят будителя о. Александра Павловича, котрого гріб находит ся при свидницкій церкви.

В другій части о. Ігор Панчак інформувал про членство в орґанізациі, а про діяльніст собору світскых вірных оповіл його ведучий Славомир Черевка. Цілу громадну стрічу вюл о. Мілан Ясик, шефредактор грекокатолицкого русиньского квартальника Артос.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі