Голосник

Ґустав Малер, «З повагом», просит Павел Малецкій – неділя, 20.00 год.

Ґустав Малер был єдным з найзнаменитшых дириґентів свого часу, вюл передовы оркєстры в Европі і Зъєднаных Штатах Америкы. Як композитора ставляют го серед тых найвыдатнійшых періоду пізного романтизму. Занимал ся лем симфонічном музиком і пісньом.

Ґустав Малер вродил ся в 1860 році в жыдівскій родині в місцевости Каліште на обшыри днешніх Чех. Был барз талановитым дзецком. На 15 років пішол до віденьской консерваториі. Як лем скінчыл 20 років зачал робити карєру як дириґент і кєрівник оперы. Зреформувал орґанізацию оперы, што было причынком до модерных оперовых інсценізаций.

Творчіст Малера є уформувана через контраст медже тымчасовістю а надприродністю, медже земным світом чутя а духовым. Зміны в стилях ци іронічны алюзиі бурили границі медже ХІХ а ХХ ст. Скомпонувал 10 симфоній, 4 циклі сольовых пісні з оркєстром і кантату.

В своіх симфоніях і піснях Малер робил синтезу, в рамках симфонічной оркєстры лучыл ріжны типы та жанры музикы: інструментальну з вокальном, тип оркєстровый з камеральным, симфонію з пісньом і кантатом. Выпрацувал міцно зіндивідуалізуваный стиль.

В проґрамі будете мочы выслухати симфонію но 5 Ц мінор, пару пісен та творы од інчых клясиків.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі