Голосник

ХХІ ЛЕМКІВСКА ТВОРЧА ОСІН

ХХІ Лемківска Творча Осін одбуде ся того рока в днях 12 і 13 жолтня в Верховни і Ґорлицях. 

Тогорічна Осін буде посвячена головні єдному з найвекшых лемківскых писменників Влaдимірьови Хылякови. Вродил ся він 27 липця 1843 р. в родині грекокатолицкого пароха в селі Верховня Велика недалеко Пивничной. Вчыл ся в ґімназиі в Новым Санчы, а пак в Пряшові. В роках 1862-1866 студювал теолоґію во Львові і Перемышлю, де в 1866 р. был высвячений. Наперед был парохом в Шымбарку (Долинах), пак в Ізбах.

В 1870 пришол до Бортного де провюл 22 рокы. Зас в 1892 р. перепровадил ся на парохію Літиня коло Дрогобыча де жыл до смерти в 1893 р.

Владимир Хыляк є найбарже знаным лемківскым писменником XIX столітя. Його твори тішыли ся великом популярністю, а його назвиско было ставляне на першым місци медже галицко-рускыма писменниками. Писал оповіданя, повісти, спомыни, етноґрафічны ескізы, фелєтоны, байкы, гуморескы. Написал понад 100 творів. Публикувал найчастійше в часописах під псевдонимами: “Iеронимъ Анонимъ”, “В. Неляхъ”, “Лемко”, “Лемко-Семко”, “Нђкiй”, “Quidam”. В 1882 р. выданы были три томы зобраных творів – І. Анонимъ, Повђсти и разсказы, т. І-ІІІ, Львовъ, а зас в 1887 р. вышол четвертий том – І. Анонимъ, Повђсти и разсказы, т. IV, Львовъ. Його творчістю інтересувал ся м.ін. Александер Пипін котрий описал єй в дописі “Особый русскiй язык” Петерсбург 1888. До найбарже знаных творів Хыляка належат повісти і оповіданя: “Шибеничный верхъ”, “Русская доля”, “Польскiй патрiотъ”, “Великiй перекинчикъ въ маломъ розмђрђ”, “Кусокъ жизни людской”.

osin_mala

 

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі