Голосник

Голосы Русинів Підкарпатя» – середа, 18.10 год.

В днешнім выданю продовжіме музичну тематіку попереднього выданя і представиме вам інтервю з русиньскым репером з Підкарпатя Ігорьом Свалявином, знамым під псевдонімом Гоша Гашан.

Поговориме не лем творчость реп-співака, але ай про його особный жывот. Окрім того будете мочі послухати і нашы сполочны роздумы про русинскый языковый вопрос на Підкарпаті і языкову сітуацію на Україні обще.

Ключовы темы інтервю:

  • Зачаткы творчости русиньского репера Ігоря Свалявина
  • Сучасна музика на Підкарпатю по русиньскы в інтерпретації Ігоря Свалявина
  • Перспектівы розвитку русинства на Підкарпатю очіма молодого поколіня

Ігорь Ярославович Свалявин народив ся 21-го юла 1993-го року як старшый сын у малодітній родині у місті Іршава, Підкарпатя. Отець робив учтовником, а мама дома за дітми і ґаздівством дозерала. Якраз мама іщі од дітинства пробовала малому Ігорьови привити любов до высокой културы.

Єднов з такых проб былы штандартны танці, котрыма ся Ігорь Свалявин занимав пять років. Далшов таков пробов была гра на піаніно, та то ся не вяло ід душі діточій. В старшых класах вже з властной ініціатівы юный Ігорь Свалявин ся почав інтересовати музиков, такыма жанрами як гіп-гоп і реп. На тот час в Іршаві такы музичны жанры ся не розвивали, а із слов респондента обще култура ся в його реґіоні не розвивала, а кедь вже ся і популарізовала даяка музика, то в  бівшій мірі были то руськоязычны артісты. Під такым впливом в 10-ій класі вєдно із сокласником на властны кошты записав дві оріґіналны реп-співанкы на руськім языку.

Повну середню освіту, а то єденадцять клас, здобыв в роднім місті. На высокошкольскы штудії пішов на Мукачівську універзіту, де выштудував готельєрьско-рештаврачный бізніс. В Мукачові на тот час вже ся шырила проукраїньска пропаґанда, і містны музиканты зачали творити на україньскім языку, включно Ігоря Свалявина. А попри тім зачінаючій артіста пробовав начітавати свої тексты і по русиньскы. Таку творчу актівность репера оцінили в році 2015 і на телешоу Загудеме в’єдно в Рокаш-Оркестра, де Ігорь Свалявин представив композицію Павла Чучкы Ниє світла.

Свою творчость автор популарізує головно на інтернеті на такых платформах як Youtube, Telegram, SoundCloud, Facebook. Як высловив ся артіста: „Тяжко ся розвивати в музичнім крузі, кедь свої роботы твориш на русиньскім языку, на зато я ся занимаю любимым ділом».

На днешній день русиньскоязычный творчій доробок автора складать ся з 20-ох реп-композицій. Што не є мало, ани много про самого автора, бо занимать ся Ігорь Свалявин музиков лем на аматерьскій уровни. Є то про нього затля як гобі, но в будучности хотів бы робити як музикант веце професіонално. Выступає доста рідко, десь не десь  в Ужгороді на творчіх вечорах.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Каріна Муляр

Народжена на Підкартатьскій Руси близько міста Мукачево. Од року 2015 штудує на Пряшівскій універзітї в рамках Інштітуту русиньского языка і културы в містї Пряшів. Є першов штудентков з Україны, котра успішно абсолвовала бакаларьскый штудійный проґрам – русиньскый язык і література. Остатнїй час активно ся занимать темов Русинів в США. Актуално веде проґрам «Голосы Русинів Підкарпатя» (середа, 18.10 год). Контакт: karina@lem.fm

Коментарі