Голосник

II всесвітовы школіня радия лем.фм

… дал мі няньо призволіня
гей, жебым ішол на школіня…

Запрашаме вшыткых охочых на II всесвітовы школіня радия лем.фм.

Познайте з нами основы журналістычного ремесла та технікы нагрываня і монтувая звуків. Піднесте своє знаня лемківского на языковых занятях, на котрых вчыти будеме ся і мы.

Уділ в варштатах є безплатний і закінчыти ся може долучыньом до радийового ансамблю.

Запрашаме!

szkolinia_v6

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі