Голосник

IPN dopytuje się w sprawie dokonania korekty na tablicy upamiętniającej akcję „Wisła”

Członkowie organizacji Zjednoczenia Łemków nadal nie skorygowali napisów na tablicy upamiętniającej 70. rocznicę przeprowadzenia akcji „Wisła”. Korekta miała polegać na dopisaniu informacji na temat wysiedlenia ludności łemkowskiej. W związku z tym sprawą ponownie zainteresowali się Instytut Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach.

Redakcja LEM.fm regularnie odwiedza dworzec w Zagórzanach i sprawdza, czy została zmieniona treść napisu na tablicy. Po kilku miesiącach oczekiwania przewodniczący Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w Gorlicach, dr inż. Paweł Małecki, powtórnie interweniował w tej sprawie, kontaktując się z przedstawicielami Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. W reakcji na podjęte przez P. Małeckiego działania IPN wystosował pismo do prezesa zarządu Zjednoczenia Łemków, Stefana Kłapyka, (do wglądu poniżej).

Przypomnijmy, że z inicjatywy proukraińskiego Zjednoczenia Łemków zostały odsłonięte dwie tablice pamiątkowe – w Zagórzanach i w Sanoku (następne dwie tablice organizacja chce umieścić na dworcach w Nowym Targu i Oświęcimiu, zaś fundatorem piątej – w Przeworsku – ma być Związek Ukraińców w Polsce). Upamiętniają one wysiedlenia, które – według ZŁ – objęły wyłącznie ludność narodowości ukraińskiej. Zjednoczenie Łemków powołuje się na dokumenty wytworzone w czasie rządów Polskiej Patrii Robotniczej, która znajdowała się przy władzy w trakcie przeprowadzania akcji „Wisła”, będąc jednocześnie partią służebną wobec stalinowskiego reżimu.

Po interwencji Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w czerwcu br., Instytut Pamięci Narodowej wystosował pismo do Zjednoczenia Łemków z prośbą o korektę treści na tablicy w Zagórzanach. Po braku reakcji ze strony Zjednoczenia Łemków i kolejnej interwencji Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w Gorlicach we wrześniu IPN wystosował następne pismo do organizacji z prośbą o aktualizację sprawy.

W tej kwestii skontaktowaliśmy się telefonicznie z siedzibą organizacji. Informacje o braku korekty zapisu na tablicy pamiątkowej zostały przez ZŁ potwierdzone. Jednocześnie nie otrzymaliśmy konkretnej i wiążącej odpowiedzi na temat terminu, kiedy zostaną podjęte działania w tej materii. Otrzymaliśmy wyłącznie zapewnienie, iż „zajmie się tym” zarząd Zjednoczenia Łemków. Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że proukraińskiej organizacji nie spieszy się do dokonania proponowanych przez Ruską Bursę i IPN zmian.

Шеруй.

О авторі

Якуб Зиґмунт

Лях з Санча. Ґеолоґ, але наштоден занимат ся і інчыма професиями. Знат 5 языків, але на ЛЕМ.фм хоснує лем два з них. Любит вандрувати, неконечні там, де вшыткы люблят.

Коментарі