Іщі все мож голосити ся на русиністіку. Можливость є і про докторандів

Як інформовав Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові, іщі все є можливость приголосити ся на штудійный проґрам Учітельство русиньского языка і літературы в комбінації, в бакаларьскім і маґістерьскім ступні штудія. Термін быв продовженый до кінця апріля.

Штудіум русиністікы на Словакії має лем Пряшівска універзіта в Пряшові, на котрій діє русиньскый інштітут як інтеґрална часть Центру языків і култур народностных меншын. Выголошены суть уж і условії про докторандьске штудіум,

Комбінації можливы на трьох факултах

Учітельство русиньского языка і літературы в бакаларьскім і маґістерьскім ступні штудує ся в комбінації з іншыма академічныма предметами. Універзіта дає можливость выбрати собі комбінацію на трьох своїх факултах і на єднім інштітуті.

На Факулті гуманітных і природных наук мож собі ку русиньскому языку і літературі выбрати штудіум біолоґії, еколоґії, фізікы, ґеоґрафії, математікы, педаґоґікы і технікы. На Філозофічній факулті собі мож ку русиністіці выбрати анґліцькый язык і літературу, історію, естетіку, етічну выхову, філозофію, музичне уменя, німецькый язык і літературу, російскый язык і літературу, словацькый язык і літературу, україньскый язык і літературу або выхову ку обчанству (обчаньска выхова). На Факулті шпорту є можлива комбінація із тілеснов выховов (фізкултуров).

Комбінацію ку русиністіці собі мож выбрати і прямо в Центрі языків і култур народностных меншын. На Інштітуті мадярьского языка і културы мож вєдно із русиньскым языком і літературов штудовати мадярьскый язык і літературу.

Покля маєте інтерес о штудіум русиністікы на Пряшівскій універзіті, приглашкы на приятя в академічнім році 2019/2020 мож посылати в продовженім терміні до 30-го апріля 2019-го року. Електронічну приглашку можете найти на сайті Інштітуту русиньского языка і културы, де можете здобыти і веце інформацій односно штудій, припадно найти контакты, на котры мож обернути ся із вопросами.

Одкрывать ся і докторандьске штудіум

В академічнім році 2019/2020 суть на Інштітуті русиньского языка к діспозіції і дві місця про екстерных докторандів. Докторандьске штудіум інштітут понукать в штудійнім проґрамі Славістіка – Русиньскый язык і література в ракмах штудійного одвбору Славяньскы языкы і літературы.

Основным условієм про приятя на докторандьске штудіум є абсолвованя штудійного проґраму другого ступня із заміряньом на славяньскы языкы і літературы. Вступны екзамены про приятя будуть робити приголошены із выбратого одбору і єдного чуджого языка. Кандідат собі выберать єден чуджій язык із штирьох пропонованых світовых языків – анґліцького, німецького, російского або французького. Покля кандідат успішно абсолвовав державный екзамен (штатніцю) із выбратого чуджого языка в рамках высокошкольскых штудій, екзамен з языка не робить.

Приголосити ся на докторандьске штудіум мож до 31-го мая 2019-го року. В припаді інтересу мож так само найти далшы інформації і контакты на сайті інштітуту.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

 

Повязаны дописы

Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz