Голосник

Jubileusz prof. Henryka Fontańskiego

Dziś, 21 czerwca, o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Polańskiego na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się specjalne jubileuszowe spotkanie z okazji 70. rocznicy urodzin prof. Henryka Fontańskiego – współautora popularnej wśród Łemków publikacji Gramatyka języka łemkowskiego, wydanej w 2000 roku.

Henryk Fontański jest polskim lingwistą, rusycystą ze stopniem profesora zwyczajnego. W latach 1971-1978 był wykładowcą języka rosyjskiego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W 1978 rozpoczął pracę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie przez długie lata był dyrektorem Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego. Od początku lat 90. ubiegłego wieku aktywnie współpracuje z Łemkami w zakresie kodyfikacji języka łemkowskiego. W obszernym naukowym dorobku prof. Fontańskiego znajduje się wiele publikacji odnoszących się do problemów języka łemkowskiego, m.in. Studia nad składnią łemkowską (2014) czy wspomniana już Gramatyka języka łemkowskiego (2004).

Środowisko łemkowskie na spotkaniu jubileuszowym reprezentować będą: dr hab. Helena Duć-Fajfer, która przedstawi wykład pt. Język-literatura-tożsamość: dyskurs współczesnej łemkowskości, oraz Piotr Trochanowski i Mirosława Chomiak. Z okazji jubileuszu została wydana specjalna publikacja dedykowana profesorowi pt. Świat za tekstem.

Jubilatowi życzymy wszystkiego najlepszego!

Na zdjęciu prof. Henryk Fontański w czasie wystąpienia na IV Międzynarodowym Kongresie Języka Rusińskiego, który odbył się we wrześniu 2015 roku w Preszowie, fot. arch. lem.fm.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі